Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 153 april 2018 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Een foto van Huize Potkamp, gemaakt in 1988. Dit pand stond aan de Rondweg, in de bocht richting café Platenkamp (nu Kir Royal), ongeveer daar waar het bedrijf Bruco nu is gevestigd. Voorlopige uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Op woensdag 21 maart werd er gestemd voor een nieuwe gemeenteraad in Borne. In Hertme was het stembureau gevestigd in de St. Aegidiusschool. In totaal werden in Hertme 276 stemmen uitgebracht. Deze gingen naar: CDA 98  (-28) GB'90 35  (-26) Borne-Nu 35  (35) SP           8  (+1) VVD 52  (+18) D66           6  (-1) GroenLinks/PvdA 42 De opkomst in Hertme was 69,85% Saasveldia jeugd potgrondaktie 2018 Op vrijdag 30 maart vanaf 16.30 uur organiseert de jeugd van voetbalvereniging Saasveldia de jaarlijkse potgrondactie. Wij komen met 40 liter zakken RHP gecertificeerde (schimmel en onkruid vrije) potgrond in Saasveld en Hertme langs de deur. Doe mee en steun onze jeugd! Theo Munster, namens het jeugdbestuur  Wist u dat…? De opbrengst van de collecte voor de Hersenstichting € 253,34 bedroeg?          Namens de collectanten, hartelijk dank!           Arlette Boxem Kascontrole SGH Begin maart hebben Gea Wissink en Bärbel Kemna de kas van de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme gecontroleerd en goed gekeurd. Dames, bedankt voor deze controle! Hieronder worden kort de gemaakte kosten en ontvangen bijdragen in relatie tot voorgaande jaren weergegeven. Kosten SGH                                                                           2017      2016      2015 Bijdrage aan gemeenschapsvoorzieningen                               € 0,- € 0, € 343,- Kosten AED           € 243,- € 279,- € 342,- Kosten SGH € 470,- € 382,- € 734,- Kosten Gazet € 951,- € 989,- € 1.253,- Totaal € 1.665,- € 1.729,- € 2.672,- Inkomsten SGH     2017     2016     2015 Bijdrage voor AED € 575,- € 629,- € 807,- Bijdrage aan SGH door gemeente € 700,- € 700,- € 700,- Sponsoren Gazet € 626,- € 833,- € 692,- Totaal € 1.901,- € 2.163,- € 2.199,- Saldo € 236,- € 434,- - € 472,- Met vriendelijke groeten, Esther Meijer Penningmeester van de SGH  Peter Lucas neemt afscheid als penningmeester Tijdens de jaarvergadering van klootschietersvereniging Hertme nam Peter Lucas afscheid als penningmeester. Peter had sinds 2008 zitting in het bestuur. Hij heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Sinds zijn benoeming in 2008 was Peter tot 2011 bestuurslid en volgde daarna een promotie tot penningmeester. In deze 10 jaar heeft Peter zich zeer verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. Als penningmeester heeft Peter onder andere de totstandkoming van de nieuwe baan en de viering van ons 75-jarig jubileum financieel afgewikkeld. Het bestuur heeft Peter een cadeau aangeboden voor zijn jarenlange inzet en toewijding, hierin ondersteund door een luid applaus van alle leden. Martijn Lucas is tot nieuwe penningmeester benoemd. Met vriendelijke groeten, Bart Monnink namens KV Hertme Nieuwe dirigent fanfare Vanaf 1 februari 2018 is Bert Sleumer uit Enschede de nieuwe dirigent van het fanfareorkest. Bert heeft zijn roots in Almelo. Hier heeft hij zijn eerste muzieklessen genoten. Later haalde hij zijn diploma Docerend Musicus aan de Saxion Hogeschool in Enschede. In 1991 behaalde Bert het diploma Uitvoerend Musicus en musiceerde hij bij de St. Jan Harmonie in Wierden. Bert heeft als docent ervaring in binnen- en buitenland en is verbonden aan verschillende muziekscholen en verenigingen op zowel hoorn als ook andere koperinstrumenten. St. Gregorius is met Bert weer klaar voor de toekomst. Samen hebben we plannen voor hele mooie muzikale activiteiten. Maar ook de aanwas van jeugdige muzikanten krijgt bij deze dirigent ruim de aandacht. Op de foto: Bert aan tafel met de voorzitter en penningmeester, omringd door een aantal leden van de fanfare. Met vriendelijke groeten, Tonnie Homan Uitvoering baanonderhoud succes door NL doet Op zaterdag 10 maart deed KV Hertme opnieuw mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL doet is een initiatief van het Oranjefonds. In het kader van NL doet is onderhoud verricht aan de wedstrijdbaan en is de stormschade volledig hersteld. Ruim 15 vrijwilligers verzamelden zich aan het begin van de middag op de baan om diverse klussen op te knappen en regulier onderhoud uit te voeren. Zij werden hierin prima ondersteund door burgemeester Rob Welten en wethouder Herman Mulder. Ook de pers was in grote getale aanwezig. Met behulp van een financiële donatie door het Oranjefonds bleek het mogelijk om de stormschade te herstellen, regulier onderhoud en herstelwerkzaamheden uit te voeren en de baan te prepareren voor het zomerseizoen. Onze vereniging en alle vrijwilligers mogen terugkijken op een geslaagde middag! Groeten, Bart Monnink Namens KV Hertme Bankjes langs de wandelpaden Op 17 maart plaatsten wij namens de SGH en de werkgroep ‘Wandelpaden’ enkele banken langs de wandelroutes. Eén bank staat aan de Bartelingsweg. Aanvankelijk stond het bankje te laag. Frans van Schoot voerde spontaan iets grond aan. En nu staat de bank keurig op juiste hoogte op een vlakke ondergrond. De tweede bank staat aan De Flieren. Beide locaties geven een mooi uitzicht. Nu maar hopen dat wandelaars de banken veel gebruiken en er geen rotzooi achter laten. Op de eerste foto staan de harde werkers na het klaren van de klus. Herman zorgde voor een ‘warm’ drankje, dat zeer welkom was bij deze koude weersomstandigheden. Allen bedankt voor de spontane medewerking! Namens de SGH, Herman Schabbink Kledingactie Hertme Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit voorjaar in Hertme plaats van maandag 2 april tot en met zaterdag 7 april om 12.00 uur. U kunt uw oude nog bruikbare schoenen, kleding en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken brengen naar de garage naast het Theaterhoes van het Openluchttheater in Hertme. Sam’s Kledingactie heeft in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar een project waarbij 18 scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund worden. De Centraal Afrikaanse Republiek is een land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort. Met vriendelijke groeten, Charles Liedenbaum Vergadering SGH Op donderdag 8 maart vergaderde de SGH. Tijdens deze vergadering is de wijkvereniging van de Stroom Esch aangeschoven om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en te brainstormen wat we in de toekomst voor elkaar zouden kunnen betekenen.  Er is gesproken over ouderenzorg, jeugdvoorzieningen en hoe we elkaar kunnen versterken door meer samen te werken. Over een jaar gaan we weer met elkaar om tafel en als zich eerder  zaken voordoen dan weten we elkaar nu te vinden. Kerstin Maassen van de Brink en Jaco Nies namens de SGH Dijkhuis Concert Fanfare St. Gregorius Hertme  Op 8 april schotelen wij u een heerlijke muzikale mengelmoes voor. Diverse ingrediënten zorgen voor een gevarieerde dis. Een vleugje jazz, een mespuntje rock, een wolkje disco en een onbegrensde hoeveelheid speelplezier. Het zal u zeker niet zwaar op de maag liggen. De koperbrigade en zijn nieuwe cuisinier, dirigent Bert Sleumer, bereiden u een middag die naar meer smaakt! Op zondag 8 april kunt om 14.00 uur aanschuiven op ’t Dijkhuis 1 in Borne. De toegang is gratis, uw fooi wordt zeer gewaardeerd. Wij verwelkomen u graag! Met vriendelijke groeten, Jan de Vries ZijActief naar fruitboerderij Land van Maas en Webbink ZijActief gaat dinsdag 17 april voor een excursie naar fruitboerderij ‘Land van Maas en Webbink’ in Geesteren. We vertrekken om 13.15 uur vanaf het kerkplein. Als u zich nog niet heeft opgegeven, doet u dit dan vóór 10 april bij Rianne op telefoonnummer 074-2662318 of per e-mail: aalderink@azelo.nl. De eigen bijdrage voor deze excursie bedraagt    € 3,50. Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink Woningbouw Hertme, locatie “Roskam Landen” De woningbouwontwikkeling komt steeds dichterbij: De overdracht van de grond voor de eerste fase heeft plaatsgevonden. Vorige week is een brief “Start Verkoop” uitgegaan voor de uitgifte van de kavels. Na het bouwrijp maken worden de kavels verkocht aan de kopers. Na die overdracht         kan de bouw van de woningen starten. Aannemer Gerwers uit Tilligte is 23 maart begonnen met het opruimen van het terrein en in week 13 wordt gestart met het bouwrijp maken. Na Pasen worden de  rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. De nuts voorzieningen worden in week 15/16  aangelegd en  daarna wordt de bouwstraat aangebracht. Namens de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme, Herman Schabbink Inloopavond inrichtingsplan uitbreidingslocatie Roskam Landen Inwoners van Hertme, direct omwonenden en overige belangstellenden nodigen wij uit om aanwezig te zijn bij de informatieavond over het inrichtingsplan van de openbare ruimte en de landschappelijke inpassing van de nieuwbouwlocatie Roskam Landen. Op dinsdagavond 17 april organiseert de gemeente Borne een inloopavond over de inrichtingsplannen van de nieuwe uitbreidingslocatie Roskam Landen. Tijdens de inloopavond wordt u persoonlijk bijgepraat over de plannen en is er gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd voor de inloopavond op dinsdagavond 17 april van 17:00 uur tot 19:00 uur bij Hof in Huis te Hertme, Hertmerweg 25, voormalige locatie Liedenbaum.  Met vriendelijke groeten, Iris Scholten Namens de gemeente Borne Regioledenmiddag ZijActief Op vrijdag 20 april is er regioledenmiddag bij partycentrum Hutten in Rossum van 13.30 uur tot 16.00 uur. Er is een interessante lezing door dr. Maureen Guichelaar, MDL arts in het MST te Enschede. De volgende onderwerpen zullen onder anderen aan bod komen: bevolkingsonderzoek darmkanker en coloscopie en vettige leverziekte NASH. De toegang is gratis. Met vriendelijke groeten namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink Jaarlijkse oud ijzer actie van C.V. De Kolkleu Zaterdag 21 april is het weer tijd voor de jaarlijkse oud ijzer actie van C.V. De Kolkleu! Wij halen graag uw oude ijzer en/of andere metalen op. Zet het 's ochtends uur klaar en de Kolkleu halen het vanaf 8.30 uur bij u op! Voor vragen of grote hoeveelheden kunt u ons bereiken op: Thijs Everink: 06-10141210, Dennis ten Dam: 06-46434333 Mark Mekenkamp: 06-10618177 Met vriendelijke groet, Thijs Everink namens De Kolkleu Hertme Koningsdag 2018 Op vrijdag 27 april zal muziekvereniging St. Gregorius net als andere jaren een muzikale rondgang door Hertme houden. Deze begint om 10.30 uur bij voormalig café Liedenbaum. Aan het eind van de rondgang verzamelen wij ons daar opnieuw om voor de Hertmese gedecoreerden en andere aanwezigen af te sluiten met het Wilhelmus. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn! Aansluitend zal de muziekvereniging om 11.00 uur haar muzikale medewerking verlenen bij de opening van “Hof in Huis Winkelcafe”. Met vriendelijke groeten, Tonnie Homan Opening Hof in Huis winkelcafé!       Op 27 april om 11.00 wordt het Hof in Huis Winkelcafé officieel geopend! Het thema oranje zal tijdens het ‘officiële’ gedeelte naar voren komen, aan een oranjebittertje zal het niet ontbreken! Iedereen is van harte uitgenodigd. Vanaf 12.00 uur is de bar open  en kan het terras in gebruik worden genomen.     We hopen op een prachtige en feestelijke dag! In de middag worden we muzikaal verblijd door een optreden van SPOENK! Dit muzikale trio verzorgt een huiskamerconcert bij Hof in Huis! Heerlijk genieten van koffie, thee, ovenverse appeltaart of een fris biertje, fruitig wijntje… het is mogelijk bij het Hof in Huis winkelcafé. In het winkeltje is de collectie van o.a. King Louie (damesjurkjes en vestjes) weer aangevuld. Alle jurkjes en vestjes worden die middag in de winkel aangeboden voor de stuntprijs van  € 49,95! Voor de kinderen is een springkussen aanwezig… kortom: voor elk wat wils! We gaan er gezamenlijk een gezellige dag van maken. Hartelijke groet, Martin en Jory Kappert Perkgoedactie Werkgroep Jeugd De Werkgroep Jeugd houdt in mei weer haar jaarlijkse perkgoedactie. Dit jaar vindt de uitgifte plaats op woensdag 9 mei op het Pastoor Veegerplein. In de bijlage bij de Gazet vindt u het bestelformulier. Hierin staat wanneer de formulieren bij u thuis opgehaald worden. We hopen dat het ook dit jaar weer een groot succes mag worden! Met vriendelijke groeten, Judith Kole namens de Werkgroep Jeugd “Nooit Verteld” De oorlogsdocumentaire “Nooit Verteld” is te zien op zaterdag 12 (uitverkocht) woensdag 16, donderdag 17, woensdag 23 en donderdag 24 mei in Hotel Jachtlust. Aanvang van de film is om 20.00 uur. De entree bedraagt € 5.00 per persoon inclusief consumptie. Kaarten kunnen worden gereserveerd bij Jos Kemna, bij voorkeur via het mailadres: info@aegidiusschool.nl of telefonisch via nummer 06-10136000 (dagelijks tussen 17.00 en 19.00 uur). Per avond zijn er 150 plaatsen beschikbaar. Namens de Heemkundegroep Hertme, Jan Kolner Nieuws van de Zonnebloem: Bijdrage Oranjecomité Het bestuur en de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen bedanken het voormalig oranjecomité voor de financiele bijdrage die wij hebben mogen ontvangen. Wij zullen zorgen dat het geld goed wordt besteed. De Zonnebloem: vrijwilligers gezocht Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. U kunt zich bij onze afdeling aansluiten om te helpen bij activiteiten. Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die bezoekjes willen afleggen bij mensen die daar behoeft aan hebben. Ook al wilt of kunt u ons maar één keer per jaar helpen, bijvoorbeeld bij de verkoop van loten, dan bent u van harte welkom! Nieuws van de Zonnebloem: Boottocht Twentekanaal Op 24 mei vindt de regionale boottocht over het Twentekanaal weer plaats. U kunt inschepen om 9.30 uur bij de aanlegsteiger Haven 12  in Goor. Aankomst bij dezelfde steiger om 16.30 uur. De kosten bedragen € 35,- per persoon (boot, eten, drinken, hapjes etc.). Er zijn 4 plaatsen voor onze afdeling gereserveerd. Opgave voor 30 april bij Akke Louwerman via telefoonnummer 074-2660360. Nieuws van de Zonnebloem: Gezellige middag bij ZV Op 29 mei staat er weer een gezellige middag gepland in de kantine van ZV. Wat er te doen is blijft nog even een verrassing, maar het belooft weer gezellig te worden. Meer nieuws volgt op een later tijdstip. Reserveer deze dag alvast in uw agenda. Akke Louwerman Percussion live komt terug! Na twee succesvolle concerten in 2015 en 2016 in het Kulturhus in Borne komt er in 2018 opnieuw een Percussion Live! (In 2017 hebben we vanwege verschillende jubileumactiviteiten een keer overgeslagen). Dit jaar vindt Percussion live plaats op 15 september in het Openluchttheater in Hertme. In het openluchttheater kunnen we groots uitpakken en werken we voor het eerst samen met een koor bestaande uit 160 personen. De koren Mix Zenderen, Cantiamo Albergen, Nouveau Reutum, Contrast Hertme, Belcanto Fleringen en Courage Langeveen werken hier aan mee. Daarnaast is het duo Double6 weer van de partij. In diverse zettingen zal het een voortdurende muzikale afwisseling worden. De voorbereidingen zijn al ruim een jaar in volle gang. Het belooft iets spectaculairs en zeker een muzikaal hoogstandje te worden. De kaartverkoop is inmiddels in volle gang. Kaarten kosten € 10,- per stuk en zijn te bestellen via onze kaartverkoopsite: http://www.percussionlive.nl. Aanvang concert: 20.30 uur. Met vriendelijke groeten, Gerard Schabbink Namens Slagwerkgroep St. Gregorius Achtste editie Brunch voor Bornse Vrijwilligers We zijn er al aan gewend geraakt. Om de vele Bornse vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor de samenleving, te bedanken is er sinds 2011 de jaarlijkse ‘Vrijwilligersbrunch’. De ‘Vrijwilligersbrunch’ was altijd op de dag van Borne op z’n Best, in april. Dit jaar gaat het anders: de organisatoren Lionsclub Borne, Gemeente Borne, TMZ ’t Dijkhuis en Bureau Vrijwilligerswerk Borne gaan de brunch van 2018 in het najaar organiseren. De achtste editie van de Vrijwilligersbrunch Borne is op zondag  14 oktober 2018. Alleen de datum verandert, verder blijft deze blijk van waardering voor Bornse vrijwilligers nagenoeg hetzelfde. Wederom bieden de organisatoren de mogelijkheid voor 150 personen om in een ontspannen ambiance te genieten van ontmoeting, gezelligheid, warmte, muziek, contact en heerlijk eten en drinken. De heren van de Lionsclub Borne nodigen van harte alle vrijwilligers uit. Wees niet bescheiden, ook al komt u voor de achtste keer mee brunchen, u bent welkom. Vrijwilligers kunnen zich in september aanmelden via de website van Bureau Vrijwilligerswerk Borne. Kijk voor meer informatie op de website van Bureau Vrijwilligerswerk Borne www.vrijwilligerswerkborne.nl of neem contact op met Henriette van den Kieboom via 074- 2657211 of bvb@kulturhusborne.nl. Vriendelijke groet, Henriëtte van den Kieboom, Coördinator Bureau Vrijwilligerswerk Borne    Stagemakelaar MaS Borne Agenda april 30 maart Potgrondactie jeugd Saasveldia vanaf 16.30 uur. 2 tot 7 april Sam´s kledingactie voor Mensen in Nood 5 april Dorpsavond vanaf 20.00 uur in het Theaterhoes 8 april Dijkhuis Concert Fanfare St. Gregorius Hertme in ´t Dijkhuis Aanvang: 14.00 uur 17 april ZijActief gaat op excursie naar fruitboerderij ‘Land van Maas en Webbink’ in Geesteren. Vertrek:  13.15 uur vanaf het kerkplein 17 april Inloopavond inrichtingsplannen uitbreidingslocatie Roskam Landen Van 17:00 uur tot 19:00 uur bij Hof in Huis 20 april Regioledenmiddag ZijActief bij partycentrum Hutten in Rossum van 13.30 uur tot 16.00 uur 21 april Oud ijzer actie van C.V. De Kolkleu vanaf 8.30 uur 23 april Herhalingscursus AED in het Theaterhoes om 18.00 of om 20.00 uur 27 april Muzikale rondgang door Hertme van  muziekvereniging St. Gregorius Aanvang: 10.30 uur bij voormalig café Liedenbaum 27 april Officiële opening Hof in Huis Winkelcafé vanaf 11.00 uur Agenda komende maanden 9 mei De Werkgroep Jeugd houdt haar jaarlijkse perkgoedactie Uitgifte vindt plaats op woensdag 9 mei op het Pastoor Veegerplein 12 (uitverkocht) 16, 17, 23 en 24 mei De oorlogsdocumentaire “Nooit Verteld” in Hotel Jachtlust Aanvang van de film is om 20.00 uur 24 mei De regionale boottocht over het Twentekanaal van de Zonnebloem. Inschepen om 9.30 uur bij de aanlegsteiger Haven 12  in Goor 29 mei Gezellige middag van de Zonnebloem in de kantine van ZV 15 september Percussion live in het openluchttheater in Hertme Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”. Wilt u iets plaatsen in de gazet van mei? Stuur uw informatie dan uiterlijk 20 april naar gazethertme@gmail.com. Uitgave:  Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer en Rian Jannink  Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hof in Huis-Winkelcafé-Horecazaal-feesten & partijen (074-3492852) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557)