Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 149 december 2017 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Met de feestmaand december in het vooruitzicht leek ons een foto van Sint en Piet wel op z’n plaats. Vermoedelijk is de foto aan het eind van de zestiger jaren gemaakt. Op de achtergrond café Liedenbaum (nog zonder slijterij) en rechts is de boerderij van de familie Homan te zien. Wist u dat..... De collecte voor het Diabetes Fonds in Hertme € 387,58 heeft opgebracht? Gevers en collectanten allen hartelijk bedankt! Namens het Diabetes Fonds, Ria Blenke   Bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam Op dinsdag 17 oktober hebben wij (groep 6/7/8) een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit bezoek stond in het teken van het thema ´Proef de Gouden Eeuw´. ’s Morgens om kwart over 8 werden we opgehaald door de Museumbus. Nadat we in Zenderen de kinderen van de St. Stephanusschool hadden opgehaald, vertrokken we richting Amsterdam. In het Rijksmuseum kregen we een rondleiding van Maartje, een medewerkster van het museum. Zij vertelde eerst iets over de bouw en de officiële opening van het gebouw. Eén van de kinderen vertelde terloops: “Ik heb de Nachtwacht nog niet gezien maar ik vind het nu al heel erg mooi”. Daarna hebben we verschillende schilderijen uit de Gouden Eeuw bekeken. We begonnen met het portret van een jong meisje, zij keek niet al te vrolijk maar droeg wel een hele deftige jurk, de jurk was gemaakt van prachtige zijde uit Italië. Maartje had een stukje van deze stof bij zich, zodat we konden voelen hoe zacht deze stof was. Hierna kregen we uitleg over een stilleven geschilderd door Van Dyck met kazen, fruit, noten met een drinkglas. Het leek allemaal net echt. Maartje liet ons het drinkglas dat op het schilderij stond zien en voelen. Ook vertelde ze ons hoe de schilders van toen de kleuren rood, geel, blauw en zwart maakten. We kregen een kleurrijk zelfportret van Vincent van Gogh (geen Gouden Eeuw!) te zien. Bij “Het vrolijke huisgezin” van Jan Steen werd uitgebreid over het leven van de kinderen verteld en bij “Het melkmeisje” van Vermeer over de geheimzinnige gelaatsuitdrukking. Maartje vertelde over allerlei details over het belangrijkste schilderij van het Rijksmuseum:  “De Nachtwacht” van Rembrandt van Rijn. Ook over een ander groot schilderij “De schut- terij” van Frans Hals en Pieter Codde werd veel over de kleding en de wapens verteld. Al deze wapens die rond de 17de Eeuw gebruikt werden, waren te bezichtigen in een vitrine. Op het schilderij “Zielenvisserij” van Adriaen Pietersz. van den Venne kwamen de tegenstellingen tussen de katholieken en protestanten in de Gouden Eeuw duidelijk naar voren. Maartje liet ons ook nog ruiken aan een buisje met water uit de grachten zoals dat was in de Gouden Eeuw. Voordat we er erg in hadden was de rondleiding van anderhalf uur voorbij. Dit laat wel blijken dat we het bijzonder interessant hebben gevonden. Na het bezoek hebben we ons lunchpakket opgegeten in het park voor het museum. Rond half twee zijn we weer vertrokken en om drie uur waren we terug in Hertme. We kunnen terugkijken op een gezellige en erg leerzame dag! Namens Groep 6/7/8, Jos Kemna Uitnodiging: Afronding werkzaamheden kerk Na ruim een half jaar restaureren is het moment daar dat de werkzaamheden aan de kerk kunnen worden afgerond. Het dak is voorzien van nieuwe leien, aangetast houtwerk is vernieuwd, het uurwerk is gerestaureerd en voorzien van een automatische opwindinstallatie, het klokkentorentje is geplaatst, de wijzers, haan en bol zijn voorzien van nieuw bladgoud, het lood is vernieuwd, enz. De kerk ligt er weer prachtig bij en kan weer jaren mee! Dit alles is voor een groot deel te danken aan de inzet en de gulle giften van de inwoners van Hertme. Zonder dit laatste was de restauratie niet mogelijk geweest. Daarvoor nogmaals hartelijk bedankt! Op vrijdag 1 december om 14.00 uur is de officiële afronding van de restauratiewerkzaamheden. Dan worden het kruis, de haan en de bol met een hoogwerker op de toren van de kerk teruggeplaatst. Alle Hertmenaren worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na afloop van de officiële handelingen is er koffie en een hapje en een drankje. Namens de locatieraad van de H. Stephanus Hertme Wim Schabbink Werkgroep Jeugd: Kerstattentie maken Onlangs was er een succesvolle dropping. De jeugd werd hierbij in groepen verdeeld, geblinddoekt in auto’s weggebracht, om daarna met een kaart weer lopend bij het eindpunt terug te komen. En vrijdag 15 december is het weer tijd om de jaarlijkse kerstattentie te maken. We hopen ook nu op een grote opkomst! Locatie en tijdstip volgen per e-mail. Namens de Werkgroep Jeugd, Judith Kole Opening kerststal Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar de Kerststal voor de inwoners van Hertme weer feestelijk worden geopend! In de Gazet van november heeft u kunnen lezen dat de opening dit jaar plaatsvindt op zaterdag 16 december a.s. om 16.00 uur. Vorig jaar hebben wij, in het kader van het 10-jarig jubileum, gezorgd voor een kerstboom en hebben wij verlichting aangeschaft. Dit initiatief werd door de inwoners van Hertme zeer gewaardeerd vandaar dat wij ook dit jaar weer voor een mooie grote kerstboom willen zor- gen. In de Gazet van november hebben we de inwoners van Hertme gevraagd of er nog ergens een boom beschikbaar was die dringend gekapt moest worden. En....... het is gelukt! Via de gemeente Borne hebben we een mooie kerstboom kunnen regelen die binnenkort in Hertme bezorgd zal worden! En daar zijn we ontzettend blij mee! Hertme zal dus ook dit jaar weer op het Pastor Veegerplein een mooie verlichte kerstboom hebben. De feestelijke opening zal weer muzikaal worden ondersteund door de Fanfare St. Gregorius en ook zal het traditionele knobelen en de vuurkorf niet ontbreken! Aan de inwendige mens wordt eveneens gedacht. Jory en Martin Kappert zullen de traditie van Ria Liedenbaum overnemen en zorg dragen voor een drankje. Wij zorgen weer voor een lekker warm broodje! Kortom: het beloofd weer een gezellige middag te worden en u bent hierbij van harte welkom! Laten we deze feestelijke opening voor de inwoners van Hertme in ere houden....... en kom gezellig even langs! Graag tot zaterdag 16 december! Organisatie Opening Kerststal Renate Stokkingreef en Mirjam van Santen ZijActief 1: Kerstavond Op dinsdag 19 december houden de dames van ZijActief een kerstavond. We gaan een kerststukje maken o.l.v. Gerry ter Keurs. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 17,50. De avond wordt gehouden in het Theaterhoes en begint om 19.30 uur. Heb je je nog niet opgegeven maar wil je wel graag komen, geef je dan vóór 10 december op bij Ceciel op telefoonnummer 074-2666764 of per mail cbhesselink@live.nl   ZijActief 2: Herfstwandeling in De Lutte Op donderdag 28 december is er een herfstwandeling georganiseerd voor de dames van ZijActief in De Lutte. U dient zich hiervoor zelf op te geven vóór 10 december en zelf de kosten over te maken. Zie hiervoor de uitnodiging die u heeft ontvangen. Het vervoer zullen we op 19 december bespreken. Met vriendelijke groeten, namens Bestuur ZijActief, Truus Back Kerstmarkt Zenderen in de Kloostergaarde De Kerstmarkt in Zenderen die gepland stond op zondag 17 december in de  sortimentstuin "De Kloostergaarde" aan de Hertmerweg, GAAT NIET DOOR!  Met vriendelijke groeten, namens de Stichting Invulling Stad & Landschap (SISL), Geesje Kuit Feestelijke Kerstkoperklanken in de kerk van Hertme Fanfare Sint Gregorius brengt u alvast in de stemming voor het kerstverhaal. U gaat genieten van een sfeervol kerstconcert in de stemmig aangeklede kerk in Hertme. Bekende Christmas Carols en hymnen worden afgewisseld met het samen zingen en spelen. Van het exube-rante Joy to the World tot het ingetogen Stille nacht, Heilige nacht.                             Het concert vindt plaats op zaterdag 23 december in de Stephanuskerk van Hertme om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kerk geopend.                                                                                                               Muziekvereniging Sint Gregorius heet u dan van harte welkom en wenst u alvast fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2018! Jan de Vries   Kolkleu, loop mee in de carnavalsoptochten van 2018 Maar liefst 70 deelnemers hebben zich al opgegeven. Toch hopen we dat jij je ook nog opgeeft voor 1 januari! Dan kunnen we met een ongeëvenaard grote groep deelnemen aan de optochten in de regio. Wat een knaller! Vanaf slechts € 20,- doe je al mee en dan krijg je van ons ook nog eens een passende outfit te leen. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis deelnemen. Dus blijf niet stil zitten, maar sluit aan: stuur een mail naar praalwagen- kolkleu@outlook.com en ontvang alle info die je nodig hebt. Kinderen onder de acht jaar en minder validen kunnen desgewenst op een praalwagen plaatsnemen. Tot gauw en een enkelvoudig Alaaf! Namens De Praalwagencommissie van CV De Kolkleu, Brigit Weerkamp Nog één keer optreden in Zaal Liedenbaum? Wie toch nog een keer wil optreden in Zaal Liedenbaum, doet er goed aan zich op te geven voor de gala-avond van CV de Kolkeu. Op 12 januari is de laatste kans om in de vertrouwde zaal een optreden te verzorgen. Nu Liedenbaum in handen is van Martin en Jory Kappert, zou het kunnen zijn dat in de toekomst zaken anders georganiseerd zullen worden. Om dus later tegen kinderen of kleinkinderen te kunnen zeg-gen: “daar heb ik ooit nog eens opgetreden”, moet je er nú bij zijn. Geef je daarom op bij Mario van Santen mariovansanten@home.nl voor de Playbackshow, waarbij je dit jaar ook gerust live mag zingen. Een voorbode voor nieuwe tijden…? Met vriendelijke groet, Mario van Santen Agenda December 1 december De officiële afronding van de restauratiewerkzaamheden aan de kerk om 14.00 uur bij de kerk 15 december Het maken van de jaarlijkse kerstattentie door de Werkgroep Jeugd 16 december Opening van de kerststal vanaf 16.00 uur op het Pastoor Veegerplein 17 december  Kerstmarkt in Zenderen gaat niet door! 19 december De kerstavond van ZijActief vanaf 19.30 uur in het Theaterhoes De eigen bijdrage bedraagt € 17,50 20 december Kerstdiner van het Nationaal Ouderenfonds voor de Zonnebloem regio Zonnehof 23 december Feestelijke Kerstkoperklanken door de Fanfare Sint Gregorius Om 19.30 uur in de kerk van Hertme 28 december Een herfstwandeling voor de dames van ZijActief in De Lutte Zie de uitnodiging die u hierover heeft ontvangen Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen bepaalde berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen de betrokken partijen niet worden geïnformeerd. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.   Uitgave:         Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557) Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com