Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 140 februari 2017 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Kinderen uit Hertme . . . . . Wie kent ze? Een dankjewel! Bij deze willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen, attenties en steun die wij tijdens de ziekte van Bert hebben mogen ontvangen. Dit heeft ons erg goed gedaan en heeft zeer zeker bijgedragen aan een spoedig herstel! Met vriendelijke groet, Familie Monnink Wist u dat… Onze koster Agnes Tönis op 19 februari 65 jaar wordt?   Nieuws van ZijAktief Oliebollenactie voor het dak van de kerk De oliebollenactie is goed geslaagd! We hebben een bedrag van € 701,- kunnen bijdragen aan de restauratie van het dak van de kerk. De dames van  het koor Contrast hebben de bestellijsten en het geld opgehaald, waarvoor onze hartelijke dank.   De oliebollen zijn bezorgd door Bettie Stamsnijder en Ceciel Hesselink, 2 bestuursleden van ZijActief. Zij werden daarbij geassisteerd door Hennie Kemna en Jan de Vries. Alle baksters, inpakkers en bezorgers hartelijk dank!   Voorlichtingsavond dementie Op dinsdag 21 februari is er voor de dames van ZijActief een voorlichtingsavond over dementie door Mevr. Ilse Peters. De avond begint in het theaterhoes om 20.00 uur. We hopen U allen te ontmoeten.   Met vriendelijke groeten, Truus Back namens bestuur ZijActief   Ongewenst bezoek in de kerststal De kerststal op het Pastoor Veegerplein is in de afgelopen kerst- periode enkele keren onaangenaam verrast door ongewenste bezoekers. Zoals iedereen hoort te weten en zoals duidelijk staat aangegeven rond de stallen is het niet toegestaan om binnen de omheining van de kerststal te komen. Toch hebben bepaalde personen gemeend dat dit op hen niet van toepassing was! Wij van de werkgroep vinden het erg jammer en zeer kwalijk dat "onze" kerststal enkele keren zo respectloos is betreden. De kerststal bij de kerk is al jarenlang een traditie binnen ons dorp en die willen wij als groep graag in ere houden voor onze  gemeenschap! Voor eventuele reacties of informatie over het bovenstaande kunt u zich wenden tot: kerststalhertme@hotmail.com Werkgroep Kerststal Hertme Aanmelding nieuwe leerlingen Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs  Midden-Twente (scholen voor katholiek onderwijs te Bentelo, Borne, Delden en Hertme) nodigt ouders uit hun kind(eren) aan te melden voor de basisschool St. Aegidius, Hertmerweg 26  te Hertme. De scholen in Borne hebben gekozen voor een aanmelding gedurende het gehele jaar. Een aanmelding op een geplande aanmeldavond kennen de scholen niet meer. De St. Aegidius houdt naast de aanmelding gedurende het hele jaar ook een geplande aanmeldavond en wel op dinsdag 14 februari 2017 tussen 19.00 en 20.00 uur. Alle kinderen die vóór 1 augustus 2018 de leeftijd van 4 jaar hebben, kunnen aangemeld worden. Van de aangemelde kinderen dient een kopie van het paspoort/identiteitskaart ingeleverd te worden (kopie kan op school gemaakt worden). Voor een aanmelding of een kennismakingsgesprek kunt u ook contact opnemen met de school op telefoonnummer 074- 2664946. De Aegidiusschool ligt, rustig verscholen tussen het groen, in het prachtige kerkdorp Hertme. De school wordt bezocht door de kinderen uit Hertme en enkele kinderen uit Borne en Saasveld. We zijn een kleine school met ruim vijftig leerlingen. Er wordt gewerkt in overzichtelijke combinatiegroepen, hierdoor wordt veel zorg en aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van elk kind. Door de kleinschaligheid, alle kinderen en leerkrachten kennen elkaar echt, voelen de kinderen zich snel veilig en gelukkig op onze school. Veel vieringen en activiteiten vinden plaats samen met alle kinderen, leerkrachten en ouders, dit creëert een grote saamhorigheid. De school is direct betrokken bij diverse activiteiten die plaatsvinden in de gemeenschap Hertme. De St. Aegidius is een school waar leerlingen en leerkrachten met veel plezier naar toe gaan! “Samen lerend naar de toekomst” is hierbij onze missie. Meer informatie vindt u op de website: www.aegidiusschool.nl e-mail: info@aegidiusschool.nl Jos Kemna, directeur Aanpak bos rondom het Openluchttheater i.s.m. de Groene en Blauwe diensten Met de Groene en Blauwe diensten is een contract gesloten voor herstelwerkzaamheden en een werkplan opgesteld voor herstel van het bos en de omgeving van het openluchttheater voor de komende jaren. Inmiddels is dit in uitvoering genomen. Er zal gesnoeid en gekapt worden. Vooral aan de randen van het bos zal dit goed zichtbaar zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd om het bos weer vitaal te krijgen. Randen worden uitgedund en gesnoeid, dood hout wordt verwijderd en slechte bomen worden gekapt. De randen worden daarna beplant als bosplantsoen. Daarnaast worden de vijver en de kikkerpoel weer vrij gezaagd en in het geheel opgeschoond. Langs de beek komt een singel en worden 13 eiken gepoot. Met vriendelijke groeten, Herman Schabbink Namens de Stichting Theater en Cultuur   Hertme heeft een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand! Ik ben op woensdag 09 november 2016 officieel beëdigd als (BABS) buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gemeente Borne. Hertme heeft dus ook een trouw ambtenaar! Als BABS heb ik het doel een feestelijke ceremonie te maken van een serieuze aangelegenheid. De liefde voor elkaar, mooie en ontroerende verhalen en grappige anekdotes wil ik graag tot uitdrukking brengen in de huwelijksceremonie. Of het nu persoonlijk en intiem moet zijn, relaxt of formeel, het begint in het voorgesprek waarin betrokkenen de nodige input geven. Ik vind het een eer om stellen te mogen trouwen en ik zal mijn uiterste best doen om een goede sfeer te creëren en er een onvergetelijke ceremonie van te maken! Met vriendelijke groeten, Johan Kleissen St. Gregorius en Carnaval . . . . . . . ALAAF!    De rode neus, de te grote schoenen en de kiel kunnen weer uit de kast, het is weer bijna carnaval! Dat betekent voor muziekvereniging St. Gregorius dat er een muzikaal optreden voor de boeg staat. Namelijk tijdens de carnavalsoptocht in Zenderen op 26 februari. Dan zal de malletband en de fanfare van St. Gregorius voorop gaan in de allergrootste polonaise die op die zondag door het Dolle dorp gaat. De optocht begint om 13.30 en start net binnen de bebouwde kom aan de kant van Almelo. Hij eindigt bij de grote feesttent aan de Lidwinaweg. Waar iedereen dan ook van harte welkom is. Tot carnavals zondag! Jan de Vries   Herhalingscursus AED in Hertme Op maandag 1 mei 2017 zijn er weer herhalingscursussen AED in het Theaterhoes in Hertme. Je kunt je opgeven bij José en Bert Monnink  op telefoonnummer 074-2666010 of per mail: a.monnink@ziggo.nl Om 18.00 uur is de eerste cursus en om 20.00 uur de tweede. Bij aanmelding graag een voorkeurstijd aangeven. Leer reanimeren! Op een dag kunt u misschien een leven redden. Wanneer  iemand onwel wordt en het hart staat stil, moet direct begonnen worden met reanimeren. Het gaat om luttele minuten. Als niet snel met reanimatie wordt begonnen kan het te laat zijn en kunnen vitale lichaamsdelen door zuurstofgebrek, zoals b.v. de hersenen ernstig beschadigd raken. Het kan iedereen overkomen, jong en oud, dat maakt het zo belangrijk dat iedereen kan reanimeren. Niets doen en wachten op de hulpdienst kan fatale gevolgen hebben. Ook als je via je werk op een of andere wijze een AED cursus hebt gevolgd, willen we je vragen dit te melden. Misschien wil je ook wel op de lijst “burgerhulpverlener“ komen? Je wordt dan benaderd om te komen helpen als er bij jou in de buurt iemand wordt getroffen door een hartstilstand. Je kunt mogelijk zijn of haar leven redden. Aanmelden voor burgerhulpverlening kan bij www.HartslagNu.nl Bij een calamiteit  in uw buurt krijgt u dan een melding. Leer dus reanimeren! José en Bert Monnink   Restauratie van het dak van de kerk in Hertme De actie “restauratie van het dak van de kerk” blijft een overweldigend succes. Na de drie eerdere acties (stoelenverkoop, de collecte en Keukelderiej in ’n kerststal) is ook de vierde actie, de verkoop van oliebollen, een groot succes geworden. Na aftrek van alle onkosten bleef er € 701,12 over. Een geweldig resultaat na een dag hard werken. Een grote pluim voor allen die er aan meegewerkt hebben! Het totaalbedrag dat kan binnenkomen staat nu op ruim € 20.700,-. De thermometer staat nu al op € 20.030,-. Dit bedrag is binnen. Dat betekent ook dat bijna iedereen het toegezegde bedrag van de collecte al heeft betaald. Het streefbedrag dat we moesten proberen te halen was € 15.000,-. Als de laatste € 700,- van het toegezegde geld binnenkomt, betekent dit een overschrijding van het streefbedrag van zo’n € 6.000,-. Dit is een resultaat dat niemand had verwacht. Daarom wil de werkgroep, maar ook de locatieraad en het parochiebestuur alle goede gevers nogmaals hartelijk bedanken! De restauratie kan nu definitief in het voorjaar van start gaan. De werkgroep, Ria Blenke, Mieke van Schoot, Jaco Nies, Hennie Kemna, Jan Meijer en Wim Schabbink Agenda februari 14 Aanmelden nieuwe leerlingen St. Aegidiusschool tussen 19.00 en 20.00 uur 19 65+ avond van de werkgroep jeugd in Café-Zaal Liedenbaum 21 Voorlichtingsavond ‘dementie’ van ZijAktief om 20.00 uur in het Theaterhoes Agenda voor de komende maanden Maandag 1 mei herhalingscursussen AED om 18.00 en 20.00 uur in het Theaterhoes Noteert u deze datum vast: op woensdag 31 mei is er om 20.00 uur een dorpsavond in het Theaterhoes Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen bepaalde berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen de betrokken partijen niet worden geïnformeerd. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.   Uitgave:         Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer en Jory Kappert Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers hebben een bijdrage toegezegd. De uitgever is hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384 ) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Landelijk Creatief, bloemschikworkshops, landelijkcreatief@hotmail.com Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf de Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice PTB kopieerservice, Prins Bernhardlaan 61, Borne (074-2669723) Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557) Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com