Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 151 februari 2018 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Blasiuszegen door pastoor Roorde in 2002. De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken ieder jaar gegeven op 3 februari. Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen. Op de foto vlnr Jan Liedenbaum, Gerard Ezendam, Harrie Mekenkamp en Ben Blenke. Rian Jannink-Schabbink is nog net te zien achter het hoofd van pastoor Roorde. Werkgroep Jeugd: verslag Bowlen Vrijdagavond 19 januari zijn we met een grote groep naar Enschede vertrokken om te gaan bowlen. In 4 groepen werd hevig gestreden om wie de meeste pins (kegels) omgooide. Het was een gezellige avond! Namens de werkgroep Jeugd,   Judith Kole Werkgroep Jeugd: 65+ avond Vrijdag 23 maart is de jaarlijkse 65+ avond. Opgeven kan nog steeds met de opgave strook, telefonisch of per email (werkgroepjeugd-hertme@gmail.com). De voorbereidingen zijn in volle gang en de eerste optredens zijn bekend. Het gaat weer een gezellige avond worden! Namens de werkgroep Jeugd,                                                                  Judith Kole ZijActief: Gezonde voeding Op dinsdag 20 februari komt Judith Kole de dames van ZijActief alles vertellen over gezonde voeding. De avond is in het Theaterhoes en begint om 20.00 uur. Namens het bestuur, Rianne Aalderink Dankbetuiging Het heeft ons goed gedaan dat wij zoveel hartelijk medeleven hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, lieve oma en overgrootmoeder Jo Kleissen – Oude Geerdink   Hiervoor onze oprechte dank. Familie Kleissen       Aanmelding nieuwe leerlingen Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Midden-Twente (scholen voor katholiek onderwijs te Bentelo, Borne, Delden en Hertme) nodigt ouders uit hun kind(eren) aan te melden voor de basisschool St. Aegidius, Hertmerweg 26 te Hertme. De scholen in Borne hebben gekozen voor een aanmelding gedurende het gehele jaar. De St. Aegidius houdt daarnaast een geplande aanmeldavond en wel op dinsdag 13 februari 2018 tussen 19.00  uur en 20.00 uur. Alle kinderen die vóór 1 augustus 2019 de leeftijd van 4 jaar hebben, kunnen aangemeld worden. Van de aangemelde kinderen dient ook het Burgerservicenummer (bsn)vermeld te worden. Voor een aanmelding of een kennismakingsgesprek kunt u ook contact opnemen met de school via telefoonnummer: 074-2664946. De Aegidiusschool ligt in het prachtige kerkdorp Hertme. Rustig verscholen tussen het groen. De school wordt bezocht door kinderen uit Hertme en enkele kinderen uit Borne en Saasveld. We zijn een kleine school met zo’n zestig leerlingen. Er wordt gewerkt in overzichtelijke combinatiegroepen. Hierdoor wordt veel zorg en aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van elk kind. Door de kleinschaligheid voelen kinderen zich snel veilig en gelukkig op onze school. Alle kinderen en leerkrachten kennen elkaar echt. Veel vieringen en activiteiten vinden plaats samen met alle kinderen, leerkrachten en ouders, dit creëert een grote saamhorigheid. De school  is direct betrokken bij diverse activiteiten die plaatsvinden in de gemeenschap Hertme. De St. Aegidius is een school waar leerlingen en leerkrachten met veel plezier naar toe gaan! “Samen lerend naar de toekomst”, is hierbij onze missie. Meer informatie vindt u op de website: www.aegidiusschool.nl e-mail: info@aegidiusschool.nl Jos Kemna Directeur Herhalingscursus AED in Hertme Op  maandag  23  April  2018 vindt een herhalingscursus AED plaats in het Theaterhoes in Hertme. Je kunt je opgeven bij José en Bert Monnink op tel.nr. 074-2666010 of per mail via a.monnink@ziggo.nl. Om 18.00 uur is de eerste cursus en om 20.00 uur de tweede cursus. Graag een voorkeurstijd aangeven. Leer alsjeblieft reanimeren. Op een dag kun je misschien een leven redden. Wanneer iemand onwel wordt en het hart staat stil, moet direct begonnen worden met reanimeren. Het gaat om luttele minuten. Als niet snel met reanimatie wordt begonnen, kan het te laat zijn. En kunnen vitale lichaamsdelen, zoals bijvoorbeeld de hersenen, door zuurstofgebrek ernstig beschadigd raken. Het kan iedereen overkomen, jong en oud, dat maakt het zo belangrijk dat iedereen kan reanimeren. Niets doen en wachten op de hulpdienst kan fatale gevolgen hebben. Ook als je via je werk of op een of andere wijze een AED cursus hebt gevolgd, willen we je vragen dit te melden. Misschien wil je ook wel op de lijst “burgerhulpverlener“. Je  wordt dan benaderd te komen helpen als bij jou in  de buurt iemand wordt getroffen door een hartstilstand. Mogelijk kun je zijn of haar leven redden. Aanmelden voor burgerhulpverlening kan bij www.HartslagNu.nl. Bij een calamiteit in uw buurt krijgt u dan een melding. Leer dus reanimeren ! José en Bert Monnink Dorpsavond 22 maart Op 22 maart is er om 20.00 uur weer een dorpsavond in het Theaterhoes. We hebben deze avond vier  hoofdonderwerpen. Ongeveer 14 dagen voor de Dorpsavond verwachten we dat de website voor Hertme in de lucht is. Dit is een samenwerking met Borne-Boeit. We zijn benieuwd naar uw reacties. Verder wil de gemeente Borne in dit voorjaar een plan maken voor het groot onderhoud aan de bomen binnen de bebouwde kom, op deze avond willen we daar door de gemeente uitleg over laten geven en uw ideeën verzamelen. Ook willen we met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden van ouderenzorg in Hertme. Als laatste is er nog tijd om te praten over welke onderwerpen uit de Dorpsvisie er in de komende tijd opgepakt kunnen gaan worden. Volop samenspraak dus. U bent van harte uitgenodigd. Oh ja, na afloop is er nog een verfrissing, het is dan inmiddels lente! Namens de SGH, Jaco Nies  Agenda februari 13 februari Aanmeldavond nieuwe leerlingen van 19.00 uur tot 20.00 uur in de St. Aegidius school. 20  februari Winkel middag van de Zonnebloem bij Polmode in Hengelo. Vertrek om 14.00 uur. Een avond voor de leden van ZijActief in het Theaterhoes waarin Judith Kole zal vertellen over gezonde voeding. De avond begint om 20.00 uur. Agenda voor de komende maanden 22 maart Dorpsavond in het Theaterhoes vanaf 20.00 uur 23 maart De jaarlijkse 65+-avond georganiseerd door de werkgroep Jeugd bij zaal Liedenbaum. 23 april Herhalingscursus AED in het Theaterhoes om 18.00 uur of om 20.00 uur. Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen bepaalde berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen de betrokken partijen niet worden geïnformeerd. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.   Uitgave:         Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557) Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com