Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 139 januari 2017 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Een foto uit het archief. De foto komt uit Hertme en is vermoedelijk gemaakt tijdens een schoolreisje. Wie staan er allemaal op de foto…? Nieuws van het Bussemakerhuis Vanaf januari kunt u met uw museumkaart het Bussemakerhuis bezoeken. Op vertoon van de kaart heeft u vrij toegang tot het museum, onze wisselexposities en natuurlijk kunt u ook genieten van onze tuin en de boomgaard. Met het invoeren van de museumkaart hoopt onze organisatie meer bezoekers te mogen begroeten. De kaart is een sleutel tot meer dan 400 aangesloten musea in het hele land. Meer info: www.museumkaart.nl Het bestuur en alle medewerkers wensen u een voorspoedig 2017! Kerstattentie maken Werkgroep Jeugd Op vrijdag 16 december hebben de jongeren uit Hertme een kerstattentie gemaakt voor alle 65+ uit Hertme. Het was een gezellige avond! De attentie is samen met de uitnodiging voor de 65+ avond bij een ieder bezorgd. Bent u 65+ en heeft u geen attentie/uitnodiging gekregen, dan horen wij dat graag! Denkt u er aan om het formulier op tijd in te lever Wij wensen u een goed en gezond 2017! Judith Kole, namens de Werkgroep Jeugd Restauratie van het dak van de kerk in Hertme De actie “restauratie van het dak van de kerk” is een overweldigend succes geworden. Met de slagzin “wat is Hertme de kerk waard” probeerden we binnen onze gemeenschap een bedrag bijeen te halen van € 15.000,-. Daar gaan we met de vier gehouden activiteiten nu ruim overheen. Het is daarom niet meer nodig om volgend jaar nog meer activiteiten te organiseren. We kunnen ons weer richten op de actie kerkbalans. Het resultaat van de activiteiten is als volgt: De grote collecte Bij de grote collecte is het geweldige bedrag van € 18.200,- toegezegd. Van zo’n bedrag had de werkgroep in de verste verte niet durven dromen. Een groot deel van dit bedrag is al binnen. Degenen die hun toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt kunnen dit storten op: NL13 RABO 0120607972 ten name van actie dak kerk.  Verkoop stoelen Alle stoelen die we van de Stefanshof hebben gekregen voor de actie zijn verkocht. Zo ook de oude stoelen uit de gemeenschapsruimte en de stapelstoelen van het koor. Dit heeft ruim € 900,- opgebracht. Keukelderiej in ’n kerststal De aanwezigen bij “Keukelderiej in ’n kerststal” hebben ontzettend genoten van dit prachtige, humoristische schouwspel. Ondanks het enigszins tegenvallende bezoekersaantal bleef er na aftrek van alle onkosten toch nog bijna €700,- en 180 zeer tevreden bezoekers over. Oliebollenactie De dames van ZijActief kunnen op oudejaarsdag hun naam eer aan doen. Ze mogen een kleine 2000 oliebollen bakken die vervolgens door het koor Contrast door heel Hertme worden bezorgd. De netto opbrengst hiervan is nog niet bekend. De thermometer De thermometer in de kerk stond op kerstavond op € 18.000,- Dit bedrag is dus al binnen. We hoeven nu niet meer te vragen: “Wat is Hertme de kerk waard”. We kunnen nu duidelijk stellen: “De kerk is Hertme veel waard”. De werkgroep, Ria Blenke, Mieke van Schoot, Hennie Kemna, Jaco Nies, Jan Meijer en Wim Schabbink. Ise is geboren! Op 28 november 2016 is Ise Marin geboren. Trots, dankbaar en gelukkig zijn we met de geboorte van onze doch- ter. Wij willen iedereen bedanken voor alle felicitaties op welke manier dan ook. Groeten, Erwin & Marly Knoef – Monnink Opening kerststal Zaterdag 17 december is de Kerststal op feestelijke wijze geopend. Het was een geweldige middag met veel gezelligheid voor jong en oud! Wij kunnen niet anders zeggen dan dat het een enorm succes was...  Wat een opkomst!  Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om iedereen die ons heeft geholpen en gesponsord nogmaals heel hartelijk te bedanken en natuurlijk zijn wij volgend jaar weer van de partij! Wij hopen natuurlijk dat u er dan ook weer bij bent. Na de komende zomer zullen we de organisatie weer oppakken. Mocht u leuke ideeën hebben, laat het ons dan weten. Dank u wel! Renate Stokkingreef en Mirjam van Santen Goede vangst Jachtcombinatie ’t Hedeveld bestaat al 40 jaar. Tot drie jaar geleden was er nog nooit een vos geschoten door de jachtcombinatie. Drie jaar geleden werd een eerste vos geschoten. Dit jaar werden op de eerste jachtdag 4 vossen geschoten: 2 rekels en 2 teven. Er blijken meer en meer vossen voor te komen in Nederland. Ik zou zeggen: “Jagers blijft jagen”. Jo Kolner Openluchttheater Hertme zoekt bestuurslid Ilse Bordes heeft 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van het Openluchttheater Hertme. Per 1 januari 2017 neemt zij afscheid. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid. Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij de “Programmering” van het theater voor zijn of haar rekening neemt. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur gaat de voorkeur uit naar iemand uit Hertme. Wij vinden het wenselijk dat er een bestuurlijke verbinding is tussen het Openluchttheater en het dorp. Het beleidsplan van het Openluchttheater is te lezen op de website: www.openluchttheaterhertme.nl  onder kopje “over ons”. Reageren kan via info@openluchttheaterhertme.nl. Met vriendelijke groet, Karin Roelofs, Secretaris OLT Hertme Opening nieuw verenigingsjaar ZijActief De dames van ZijActief beginnen het nieuwe verenigingsjaar op dinsdag 17 januari met een H. Mis om 19.00 uur. Vervolgens gaan we naar het theaterhoes voor de jaarvergadering met bestuurswisseling. Aansluitend is er  bingo met leuke prijsjes. We hopen u allen te ontmoe- ten. Namens het bestuur van ZijActief wens ik u een gezond 2017! Truus Back Inwijding Landkruis De inwijding van het Landkruis door Pastoor Oortman vindt plaats op zondag 22 januari 2017 om 11.00 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte uitgenodigd! Graag tot ziens, Dorette Neeskens Geef je nu op voor de Playbackshow van CV de Kolkleu Vrijdagavond 13 januari presenteert CV de Kolkleu haar nieuwe prins en adjudant. Aansluitend wordt weer de jaarlijkse Playbackshow gehouden. Altijd een hoogtepunt van deze gala-avond. Wil je meehelpen deze avond tot een succes te maken door een sketch op te voeren, een liedje te zingen of playbacken of gewoon om jezelf eens voor gek te zetten, geef je dan op voor de playbackshow. Meedoen is gratis en je hebt natuurlijk alleen of met anderen de grootste lol. Opgeven kan bij Mario van Santen: mariovansanten@home.nl. Doe mee! Mario van Santen Sponsoring Gazet Wilt u uw bedrijfsnaam ook terugvinden op de achterkant van de Gazet? Voor € 35,- per jaar bent u al sponsor. Heeft u belangstelling? Neem contact op met Esther Meijer of Jory Kappert via de mail: gazethertme@gmail.com De redactie van de Gazet wenst u een voorspoedig 2017! Nieuwe beleidsregels evenementenvergunningen De gemeente Borne is bezig nieuwe beleidsregels voor evenementenvergunningen vast te stellen. Hierin wil de gemeente regelen dat er veilige en levendige evenementen kunnen zijn en dat de belasting voor de omgeving op een aanvaardbaar niveau wordt gehouden. Wij melden deze wijziging van de beleidsregels in de Gazet met name vanwege de evenementen die worden gehouden in het Openlucht Theater. Er zijn een aantal veranderingen voor Evenementenvergunningen: Voor evenementen van categorie B (verhoogd risico) en C (hoog risico) gaat een aanvraagtermijn gelden van 12 weken en voor evenementen van categorie A een aanvraagtermijn van 4 weken. Regels voor het maximaal toelaatbare geluidsniveau. Dit mag niet meer zijn dan 75 dB (A) en 88 dB (C) op de gevel van de meest nabijgelegen woning.  Hierop zijn uitzonderingen mogelijk op 7 dagen verdeeld over 3 weekenden in het Openluchttheater in Hertme. Dan mag het maximale geluidsniveau op de gevel van de meest nabijgelegen woning 85 dB (A) en 98 dB (C) zijn. Regels voor eindtijden. Doordeweeks (van zondag tot en met donderdag) is de eindtijd 24.00 uur. Drankverstrekking moet om 23.30 uur afgelopen zijn en versterkt geluid om 22.00 uur. In het weekend (vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag) is de eindtijd 2.00 uur. Drankstrekking moet om 1.30 uur afgelopen zijn en geluidsversterking om 1.00 uur. Een maximum voor evenementen met een grote omgevingsbelasting. Dit zijn evenementen waarbij na 23.00 uur versterkt geluid ten gehore wordt gebracht in de openlucht of in een tent. De maximale aantallen zijn 7 in het Openluchttheater in Hertme. De gehele tekst van de concept beleidsregels vindt u onder: http://www.borne.nl/bekendmakingen onder het kopje “ concept beleidsregels Evenementenvergunningen”. De beleidsregels liggen van 15 december 2016 tot en met 26 januari 2017 ter inzage. Er kunnen zienswijzen op worden ingediend. Heeft u vragen en opmerkingen over de beleidsregels? Neem dan contact op met de behandelend ambtenaar. Dat is J.W. Meijer, bereikbaar per e-mail: jw.meijer@borne.nl. Uw zienswijze kunt u ook per e-mail of per post aan de gemeente sturen. De Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme zal de concept beleidsregels vergelijken met de afspraken die in het verleden gemaakt zijn voor evenementen in het Openluchttheater. Wanneer daar aanleiding toe is, dan zal ook de SGH haar zienswijze indienen op deze beleidsregels. Mocht u meer willen weten over de oude afspraken, dan kunt u contact opnemen met de SGH. Met vriendelijke groeten, Esther Meijer Namens de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Agenda januari 13 januari Presentatie prins en adjudant en playbackshow CV de Kolkleu 17 januari Opening verenigingsjaar ZijActief Om 19.00 uur in de kerk en aansluitend in het Theaterhoes 22 januari Inwijding landkruis Om 11.00 uur bij het landkruis Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen bepaalde berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen de betrokken partijen niet worden geïnformeerd. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.   Uitgave:         Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer en Jory Kappert Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384 ) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober: Coaching, Advies en Mediation (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf de Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com