Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 150 januari 2018 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Een foto van het Spookhuis in betere tijden. ZijActief: openingsavond Op dinsdag 16 januari houden we onze openingsavond. We beginnen met een H. Mis om 19.00 uur met medewerking van het koor Contrast. Aansluitend gaan we naar het Theaterhoes voor de jaarvergadering met bestuurswisseling. Daarna de traditionele bingo met mooie prijzen. We hopen u allen te ontmoeten. Namens het bestuur van ZijActief, Truus Back   Zelfregieteam Borne Op woensdagavond 29 november 2017 heeft het Zelfregieteam Borne, in de vergadering van SGH, aangegeven waar zij zich voor inzet. In dit artikel wordt kort samengevat wat het Zelfregieteam doet en waarvoor u bij hen terecht kunt. De zorg voor de cliënt is in Nederland over het algemeen goed geregeld. Anders ligt het voor de “naasten van” de cliënt. Dit was aanleiding tot het oprichten van het Zelfregieteam Borne in 2016. Met het zelfregieteam wordt de leemte tussen de bestaande voorzieningen zoals de kerk, het Kulturhus en de aangeboden zorgstructuur (professionals) opgevuld. Het zelfregieteam richt haar initiatieven op “naasten van” cliënten, zonder de cliënt te veronachtzamen. Het bestuur van het Zelfregieteam Borne bestaat uit 5 vrijwilligers, die allemaal ervaringsdeskundige zijn als “naaste” van één of meerdere personen met “niet begrepen gedrag”. Hierbij moet je denken aan mensen met dementie, autisme, niet aangeboren hersenletsel, psychiatrische patiënten, etc. Naast het bestuur zijn er op dit moment binnen dit team 5 vrijwilligers actief. De doelstelling is om als vrijwilligers en ervaringsdeskundigen een vraagbaak en een verwijskanaal te zijn bij zorgvragen van een cliënt en vooral voor de naaste van de cliënt. De doelgroep van het Zelfregieteam Borne is iedereen uit Borne en omgeving. Inloophuis Borne In het Inloophuis Borne organiseert het Zelfregieteam themabijeenkomsten om de “naasten van” en mensen die frequent in het aandachtsgebied werken (ambulante zorg, vrijwilligersorganisaties, wijkpolitie, jeugdzorg, etc.) te informeren over kennis en begrip van de herkomst van “niet begrepen gedrag” en handvatten aan te reiken hoe met de cliënt om te gaan. Bestaande voorzieningen worden onder de aandacht gebracht. En het team zet zich in op destigmatisering. Zij treden in contact met ondernemers en zijn aanwezig op beurzen. Het Inloophuis Borne is opgericht vanuit betrokkenheid met medemensen en hun directe omgeving die ondersteuning wensen, maar niet weten waar ze terecht kunnen. Het doel van dit Inloophuis is om een informele, laagdrempelige ontmoetingsplek te bieden in een vei- lige en waar nodig anonieme omgeving. Het is een plek waar contact met anderen en vrijwilligers centraal staat. Het is ook een plek waar je terecht kunt met hulpvragen. Het Inloophuis is bedoeld voor iedereen met een vraag naar ondersteuning. Dat kan iemand zijn die al professionele hulp heeft, maar misschien nog meer de partner, ouders, familie en degene die zich in hun directe omgeving bevinden. Je hoeft daarvoor niet per se in de gemeente Borne te wonen. De ervaringsdeskundige vrijwilligers in het Inloophuis hebben het volgende te bieden: Een open deur en een oprecht welkom; Contact met anderen en de buitenwereld; Een luisterend oor waar je je verhaal kunt doen; Begrip en indien gewenst advies; Behulpzaamheid bij informatieve- of andere hulpvragen (de weg wijzen). Aan een bezoek aan het inloophuis zitten geen verplichtingen vast. Het Inloophuis wordt gehouden in Wijkcentrum “De Letterbak”, Clematishof 6, Borne. De openingstijden zijn: Woensdag: 13.00 tot 16.00 uur Zondag:         17.00 tot 20.00 uur Voor informatie over het Zelfregieteam Borne en Het Inloophuis kun je terecht bij Leny Zomer (via tel. 06-47448500) en Ben van der Weide (op tel. 06-20090593). Of via e-mail: zelfregieteamborne@gmail.com        Namens de SGH, Henk Veurman Vrij te besteden middelen SGH De Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme heeft vrij te besteden middelen in kas zitten. Dit willen we vanzelfsprekend ten goede laten komen aan de gemeenschap van Hertme. In de vergadering van 29 november 2017 hebben we besloten een deel van de middelen te be- steden aan: Nieuwe kerst(led)verlichting; Een financiële bijdrage aan het nieuwe hek bij het trapveldje naast het         Openluchttheater; Een bankje en rododendrons bij het Landkruis. Met vriendelijke groeten, Namens de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme, Gea Wissink Kerstattentie Werkgroep Jeugd Onlangs heeft de jeugd weer een leuk creatief stukje in elkaar geknutseld voor alle 65- plussers uit Hertme.  Deze stukjes zijn inmiddels rond gebracht samen met de uitnodiging voor de jaarlijkse 65+ avond (vergeet niet om het formulier tijdig in te leveren). Mochten wij iemand vergeten zijn dan horen wij dat graag! De 65+ avond vindt plaats op vrijdag 23 maart. Door de verbouwing van zaal Liedenbaum iets later dan u van ons gewend bent. Maar we zijn erg blij dat wij ook deze keer van de zaal gebruik mogen maken!  De volgende activiteit voor de jeugd staat gepland op vrijdag 19 januari. Nadere informatie volgt per e-mail. Namens de Werkgroep Jeugd wensen we iedereen een gelukkig en gezond 2018 toe! Judith Kole Gouden jubileum voor Jan Meijer Op woensdag 29 november vond voor de 65e keer de Algemene Ledenvergadering plaats van de R.K. Uitvaartvereniging Hertme. Na het officiële deel van de vergadering meldde voorzitter Ben Blenke dat er nog een belangrijke mededeling was. Hij informeerde de vergadering over het feit dat Jan Meijer als penningmeester 25 jaar deel uitmaakt van het bestuur van de R.K. Uitvaartvereniging! Dit heuglijke feit werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Riet Meijer en de heer Gerard Vaalt als afgevaardigde (oud- voorzitter) van de Federatie Katholieke  Begrafenisverenigingen. Voor zijn verdiensten werd Jan door de heer Vaalt lovend toegesproken en gedecoreerd met de gouden speld van de FKB.  Daarnaast ontving Jan een attentie namens de vereniging en werd Riet een boeket bloemen aangeboden.  Jan bedankte het bestuur en de vergadering voor de onderscheiding en in het bijzonder zijn vrouw voor de steun die zij hem altijd gegeven heeft. Hierna werd het gouden jubileum nog even genoeglijk gevierd onder het genot van een hapje en een drankje. Namens R.K. Uitvaartvereniging Hertme, Frans Schabbink Officiële afsluiting restauratie van het dak van de kerk Op vrijdag 1 december zijn de restauratiewerkzaamheden aan het dak van de kerk op een officiële wijze afgesloten met het herplaatsen van het kruis, de pijnappel en de haan op de toren. Het kruis is weer mooi zwart en de pijnappel en kruis zijn weer met een nieuwe laag bladgoud bedekt. Het kruis en de pijnappel werden eerst op hun plaats gezet. Voor de haan werd herplaatst werd hij gezegend en gewijd door pastoor Oortman. Hij hield voor de aanwezigen een kort toespraakje. Bij het herplaatsen van de haan gingen twee leden van de bouwcommissie (Johan Haverkort en Jos Mekenkamp) mee in de korf naar boven. Het derde lid van de bouwcommissie, Theo Blenke, was op dat moment nog niet aanwezig. Toen de haan geplaatst was klonk er een feestelijk klokgelui. Daarna konden de aanwezigen naar binnen voor het verdere officiële gebeuren onder het genot van een kopje koffie. Johan Haverkort beschreef het hele verloop van de restauratie: vanaf de eerste plannen tot en met de voltooiing. Daarna was de beurt aan Wim Schabbink om iets te vertellen over het functioneren van de werkgroep “dak kerk”. Wim bedankte de Hertmenaren voor hun geweldige medewerking, het parochiebestuur en vooral ook Johan Haverkort voor het vele werk dat hij voor de restauratie heeft verricht. Als laatste had pastoor Oortman het woord. Hij sprak o.a. zijn bewondering uit voor de ge- meenschap van Hertme en allen die zich daar bij betrokken voelen. Ook sprak hij de hoop uit dat de kerk over vijftig jaar nog in gebruik mag zijn als Godshuis. Na afloop van de officiële plichtplegingen was er tijd voor een drankje en een hapje. Dit werd een gezellig samenzijn. Na de afsluiting moesten nog een paar kleine werkzaamheden plaatsvinden. Deze zijn begin december afgerond. Al met al hebben de werkzaamheden ruim een half jaar geduurd.             Namens de werkgroep, Wim Schabbink Nieuws van de Zonnebloem Op dinsdag 20 februari organiseert de Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen een winkel middag bij Polmode aan de Oldenzaalsestraat 192-194 in Hengelo. Polmode staat bekend om haar variatie aan moderne en stijlvolle mode voor alle vrouwen die er graag representatief en modebewust uit willen zien. Van maat 36 tot en met maat 52 is er volop keus. Modehuis Pol biedt u een kopje koffie aan. We vertrekken om 14.00 uur en kunnen u desgewenst van huis halen en weer terug brengen. Uiterlijk 16.30 uur gaan we weer naar huis. Opgeven voor 10 februari  bij Akke Louwerman tel. 0742660360. Bij opgave graag aangeven of u gebruik maakt van een rollator of rolstoel.     Akke Louwerman   Agenda Januari 16  januari Openingsavond van ZijActief met een H. Mis om 19.00 uur met medewerking van het koor Contrast en aansluitend in het Theaterhoes de jaarvergadering met bestuurswisseling en de traditionele bingo. 19  januari Activiteit van de werkgroep Jeugd. Info volgt via de mail. Agenda voor de komende maanden 20 februari Winkel middag van de Zonnebloem bij Polmode in Hengelo. Vertrek om 14.00 uur. 23 maart De jaarlijkse 65+-avond georganiseerd door de werkgroep Jeugd bij zaal Liedenbaum. Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen bepaalde berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen de betrokken partijen niet worden geïnformeerd. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.   Uitgave:         Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557) Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com
De SGH en de redactie van de Gazet wensen u