Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 145 juli en augustus 2017 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… “In de leeuwenkooi”. Het is alweer een aantal jaren geleden dat deze circusartiesten van de St. Aegidiusschool een optreden verzorgden voor de bevolking van Hertme. Wie weet hun namen…? Uw informatie kunt u doorgeven aan heemkundehertme@hotmail.com. Wist u dat… De collecte voor Epilepsiebestrijding € 321,35 heeft opgebracht?         Alle gevers hartelijk dank!                      Riet Meijer Kaartjes voor Jett Rebel Namens Metropool Open Air ontvangt u bij deze gazet twee vrijkaarten voor het concert van Jett Rebel op 8 juli in het Openluchttheater (open 19:00 uur, aanvang 20:00 uur). De kaarten zijn bestemd voor inwoners van Hertme. Willen meer leden uit uw gezin naar het concert, dan kunt u extra kaarten aanvragen via info@openluchttheaterhertme.nl. Wees er dan wel op tijd bij, want op is op! Metropool wil de inwoners van Hertme bedanken voor de gastvrijheid die het de afgelopen jaren heeft genoten en wil met de kaarten de Hertmenaren die normaal niet naar een concert zouden gaan, de mogelijkheid geven om de sfeer van een Metropool Open Air concert in het prachtige Openluchttheater Hertme te komen proeven. Met hartelijke groet, Guido de Jongh (Metropool) en Ewald Oude Steenhof (Openluchttheater Hertme) Boekenmarkt Op vrijdag 30 juni is er een boekenmarkt op de St. Aegidiusschool. De boekenmarkt vindt plaats in de speelzaal van ’s morgens 8.30 uur tot ’s middags 16.00 uur. Er worden allerlei leesboeken en informatieve boeken aangeboden tegen een klein bedrag. Het zijn met name boeken voor kinderen tot en met basisschoolleeftijd bestaande uit lees- en prentenboeken maar ook informatieve boeken. Het zijn enigszins verouderde boeken maar nog van goede kwaliteit. Alle ouders en andere geïnteresseerden zijn welkom op de boeken- markt. Namens personeel en ouderraad St. Aegidius, Jos Kemna Slotactiviteit Werkgroep Jeugd: Op vrijdag 7 juli gaan we het schooljaar afsluiten. We gaan kanovaren! We vertrekken om 18.00 uur bij school. Nadere informatie volgt per e-mail. We hopen weer op een goede opkomst! Fijne vakantie allemaal! Judith Kole namens de Werkgroep Jeugd Houtdorp 2017 Ook dit jaar organiseren we houtdorp en wel de 8ste editie. Wanneer?        Donderdag 24 en vrijdag 25 augustus 2017 Waar?               Trapveldje bij openluchttheater Voor wie?        Voor de kinderen van de St. Aegidiusschool, kinderen die in Hertme wonen en volgend schooljaar naar groep 3 gaan t/m de groep kinderen die de basisschool net hebben verlaten. Lijkt het je leuk? Geef je dan op voor 20 augustus 2017 (liefst per mail) bij Ben en Agnes Dashorst via ben.dashorst@gmail.com of 074-3494388. Uiteraard kunnen we dit niet organiseren zonder hulp van ouders, opa’s, oma’s en andere vrijwilligers. Vind je het net als ons leuk om hier tijd voor vrij te maken, laat het dan ook even weten. Daarnaast doen wij alvast een oproep: Zijn er mensen die de organisatie van ons willen over nemen? Volgend jaar zal onze jongste zoon de basisschool verlaten en voor de laatste keer mee mogen doen. Wij vinden dat dan ook een mooi moment om het stokje over te dragen. Als je denkt: dat vind ik leuk! Houtdorp moet blijven! Laat het ons dan even weten. Ben en Agnes Dashorst Huldiging jubilarissen Afgelopen Tweede Pinksterdag is de traditionele verenigingsronde verschoten. Onder perfecte omstandigheden is in mixteams van jeugd en senioren (helaas geen dames!) een route van ruim 7 kilometer afgelegd!                   Na afloop zijn Harrie Boomkamp en Clemens Kemna gehuldigd voor hun 40- en 50-jarig lidmaatschap. Wij zijn er als vereniging trots op dat deze leden al zolang lid zijn en blijven! Het was nog lang gezellig op het zonnige terras en de biertjes en karbonades bij Jachtlust smaakten goed. Helaas waren Jos Lucas (50 jaar lid) en Gerard Bombeld (40 jaar lid) afwezig. Zij zullen hun aandenken op een later moment alsnog ontvangen. Bart Monnink namens KV Hertme Dorpsavond 31 mei 2017 35 Inwoners waren aanwezig tijdens de dorpsavond in het Theaterhoes. Allerlei onderwerpen uit de dorpsvisie passeerden de revue: woningbouw, Spookhuis, afvalcontainers, wandelpaden en digitaal dorpsplein. Na de pauze was het de beurt aan twee gastsprekers om informatie te verstrekken over duurzaamheid. Woningbouw Henk Veurman gaf de stand van zaken weer voor het bestemmingsplan Roskam Landen. De gemeente is nu hard aan de slag om nog vóór de zomervakantie van 2017 het  bestemmingsplan ter visie te kunnen leggen. De werkgroep Woningbouw zal het bestemmingsplan bestuderen en waar nodig opnieuw zienswijzen indienen.  Ondergrondse afvalcontainers Voor de ondergrondse afvalcontainers is een plek gevonden bij de parkeerplaatsen naast de kerk. Voordelen van deze locatie zijn de goede bereikbaarheid voor inwoners, de bereikbaarheid voor de vrachtwagens van Twente Milieu en het ontbreken van kabels en lei- dingen in de ondergrond. De gemeente is over de locatie in gesprek met de kerk. Wandelpaden Namens de werkgroep Wandelpaden geeft Frans Schabbink de stand van zaken weer. De  bestaande wandelroutes in en rond Hertme zullen grotendeels worden opgenomen in het Wandelroutenetwerk Twente: Routes worden aangepast/nieuwe routes worden ingepland, hiermee is een begin         gemaakt. De bestaande ommetjes worden grotendeels ingepast in de nieuwe routes. Alle aanwijzingen (borden/pijltjes) ten behoeve van de huidige wandelroutes worden         verwijderd. Alle routes worden bewegwijzerd met een nieuw systeem van aanwijzingen.         Het verwijderen van alle oude routes en het "uitrollen" van de nieuwe staat vanaf week         23 ingepland. Er is ook overleg geweest over zitbankjes langs de routes. De Groene         Poort en de gemeente Borne zijn bereid een aantal zitbanken langs de routes te         financieren/beschikbaar te stellen. De plaatsen van de zitbankjes zullen in kaart worden         gebracht. Digitaal Dorpsplein Voor het onderwerp digitaal dorpsplein is Willem Pfeiffer uitgenodigd om een toelichting te geven. Wij hebben van de gemeente de toezegging dat we de domeinnaam www.Hertme.nl mogen gebruiken. Het idee is om de website van Hertme onder de website van Borne Boeit te plaatsen. Voordeel van het plaatsen onder Borne Boeit is, dat een groot gedeelte van de werkzaamheden om de website up to date te houden en artikelen te plaatsen onder regie van Borne Boeit gebeurt. Vragen uit de zaal: Waarom koppelen we dit niet aan de website van de Heemkunde? Hierover is overleg         geweest, maar de Heemkunde heeft dit liever niet. Wat is het doel van de website?  Het is een communicatiekanaal om sneller nieuws te         kunnen verspreiden. De gazet komt maar 1 keer per maand uit en is niet altijd actueel.         De gazet zal voorlopig gewoon blijven bestaan, maar de verwachting is dat de belang-         stelling voor de Gazet de komende jaren af zal nemen omdat steeds meer nieuws via         internet verspreid wordt. Spookhuis Henk Veurman geeft aan dat de kerkenraad en het Openluchttheater (OLT) een akkoord hebben over het Spookhuis. De gemeente is nu in overleg met de eigenaar over het verplaatsen van het Spookhuis. Het Spookhuis zal onder het OLT vallen. Er zal een aparte werkgroep in het leven worden geroepen, die het spookhuis gaat beheren. John Pisano van het OLT laat met een presentatie zien hoe het Spookhuis er na verplaatsing uit kan zien. Daarnaast geeft hij een indruk van de verschillende ruimten in het Spookhuis.  Rondvraag:  infopaneel Tijdens de rondvraag wordt opgemerkt dat het infopaneel tegenover de school niet meer voldoet. Dit is genoteerd en zal door de SGH in haar vergadering worden meegenomen. Leefbaar Hoonhorst Antje Kingma uit Hoonhorst hield een verhaal over hoe haar dorp erin slaagt de leefbaarheid op een hoog peil te houden. De bewoners hebben een eigen dorpskachel gebouwd waarmee ze de gezamenlijke gebouwen stoken. Ze hebben een dorpshuiskamer ingericht en samen een deelauto en een deelaanhangwagen aangeschaft en een duofiets maakt het mogelijk dat mensen die niet (meer) zelf kunnen fietsen, er toch op uit kunnen. “In Hoonhorst zijn ze al veel verder dan wij”, zegt Henk. “Maar dat is juist inspirerend. Het is goed om te horen wat er allemaal mogelijk is.” Energiebesparing en energieopwekking Op het gebied van energiebesparing en -opwek krijgt Hertme ondersteuning van Buurkracht. In dat kader zoomde Theo Bakker, de energieadviseur die Buurkracht voor ons heeft ingeschakeld, deze avond in op zonnepanelen. Dat deed hij op een heel boeiende manier. Hij legde goed uit wat erbij komt kijken. En wat het oplevert. Daarnaast zijn een aantal praktijkvoorbeelden uit het dorp weergegeven. Vanuit de werkgroep duurzaamheid zijn een aantal vragen voorgelegd aan de aanwezigen. Na het turven van antwoorden werd de avond afgesloten en onder een genot van een drankje werd er nog even na gepraat. Met vriendelijke groeten, Martin Kappert, secretaris van de SGH   Dorpsdag 2017 met thema: “De sterkste van Hertme” Ja, je leest het goed! Dit jaar willen we met elkaar in teamverband strijden om de eer van het sterkste team van Hertme. We vragen je teams te vormen van 6 personen die het tegen elkaar op gaan nemen. We hebben verschillende categorieën. Je kunt denken aan: touwtrekken, spijkerbroek hangen, boomstam heffen of vrachtwagen trekken. En wie niet sterk is moet slim zijn! Voor de kleinsten is er natuurlijk een animatieteam aanwezig. Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd! 16 september 2017, vanaf 16.00 uur in het Theaterhoes en omgeving. Nadere informatie volgt. Michel Lucas, Stephan den Ouden en Jan de Vries Restauratie van het dak van de kerk in Hertme De restauratie van het dak van de kerk verloopt volgens schema. De toren is voorzien van nieuwe leien en ziet er al prachtig uit. De steigers zijn weer verwijderd tot de hoogte van de klok. Het kruis, de haan en de bol worden in een later stadium met een kraan weer op de toren geplaatst. De wijzerplaten en de klok worden de laatste week van juni of in de eerste week van juli weer op hun plaats gezet. De luiken van de toren zijn gerestaureerd en geschilderd. Verder is ondeugdelijk voegwerk vernieuwd. Als alles straks klaar is, is de toren onherkenbaar mooi. Nu is het dak aan de zijde van de kerststal aan de beurt. De steigers zijn al geplaatst en de oude leien verwijderd. De aannemer is ook hier bezig het dak van nieuwe leien te voorzien. Namens de locatieraad van de H. Stephanus Hertme, Wim Schabbink Op zoek naar slagwerktalent Jeugdslagwerkgroep werft nieuwe leden Vrijdag 14 juli 2017 zal de jeugdslagwerkgroep van muziekvereniging St. Gregorius een muzikale avond verzorgen in zaal Liedenbaum. De avond begint om 19.00 uur. Elke maandagavond repeteert deze enthousiaste groep slagwerkers onder leiding van Marco Onstenk. De groep bestaat uit slagwerkleerlingen die via de muziekschool Borne bij Marco op les zitten en is samengesteld uit beginnende leerlingen en verder gevorderde leer- lingen die al 1 of 2 diploma’s hebben. De jeugdslagwerkgroep is bedoeld om slagwerkleerlingen vanaf de muzieklessen klaar te stomen voor het grote werk bij de malletband van de muziekvereniging. Voor deze muzikale avond worden de kinderen van een aantal basisscholen uitgenodigd, om te komen luisteren en een deel van de avond zelf muziek te maken samen met Marco en de jeugdslagwerkgroep. Voor de enthousiaste bezoekers wordt de mogelijkheid geboden om direct na de zomervakantie, vanaf 11 september 2017, drie gratis proeflessen te volgen. Deze worden verzorgd door Marco Onstenk in zaal Liedenbaum. Jij komt toch ook? Voor meer informatie  over de muziekvereniging: www.stgregorius.nl. Met vriendelijke groeten, Tonnie Homan en Jan de Vries CV de Kolkleu: pracht & praalwagen Op 8 juni hebben we een prachtige opkomst gehad bij de bezichtiging van de nieuwe praalwagencombinatie van onze vereniging. De reacties van de belangstellenden waren heel enthousiast. Het belooft dan ook heel veel goeds voor onze deelname aan de verschillende optochten in 2018. Ie heurt d’r bie Laten we het ijzer smeden nu het heet is en de daad bij het woord voegen: meld je met het bijgesloten formulier aan als deelnemer! Jong of oud, mobiel of minder mobiel, lid of geen lid van de Kolkleu, echt iedereen mag meedoen. Dat ligt helemaal in lijn met de slogan van ons Prinsenpaar in 2017: ie heurt d’r bie. En we zijn werkelijk op zoek naar van alles en nog wat. Zo zoeken we technici, timmerlui, schilders, kleding ontwerpers, creatievelingen, loopgroep deelnemers, stemmingmakers en lolbroeken. Kortom, iedereen kan wel een waardevolle bijdrage leveren. En op zijn beurt ook weer genieten van de teamprestatie die geleverd wordt. Gezelligheid voorop Blijf niet zitten, maar pak een pen en vul dat formulier in. We hebben je nodig, al was het alleen voor de gezelligheid! Vragen of opmerking? Heb je een vraag of opmerking, stuur dan een mail naar praalwagen-kolkleu@outlook.nl. We komen er snel op terug. Met feestelijke groet, namens Actiegroep Praalwagen van CV De Kolkleu Brigit Inloophuis voor naasten in Borne Sinds januari 2017 is er een inloophuis voor naasten van kwetsbare personen. In de praktijk blijkt dat de zorg voor de cliënt meestal wel goed geregeld is, maar voor de naasten van…., blijkt dat anders te zijn, vandaar dit initiatief. Het inloophuis wordt gerund door vrijwilligers, allemaal ervaringsdeskundigen. Hier kunt u terecht met vragen, maar ook voor begrip en een luisterend oor. We bieden een informele, veilige plek. Het inloophuis is twee keer per week geopend. Aanmelden is niet nodig, u kunt zo binnenlopen. Op de zondag wordt er een kopje soep met een broodje aangeboden. Contact: Telefoonnummers: 06-47448500 Leny Zomer, 06-20090593 Ben van der Weide                       Openingstijden inloophuis: woensdag 13.00 tot 16.00 uur en zondag 17.00 uur tot 20.00 uur Tuinprogramma 2017 museum Bussemakerhuis 9 juli: wijnproeverij in samenwerking met de Barrique Het accent ligt deze middag op Bacchus, god van de vruchtbaarheid en de wijn. U kunt genieten van de tuin en krijgt u uitleg over verschillende wijnen, deze kunt u tevens proeven. De middag wordt opgeluisterd met passende gedichten en muziek. 13 augustus: literaire middag in samenwerking met de bibliotheek Een medewerkster van de bibliotheek uit Borne zal het boek ‘Menthol’ bespreken. Menthol de kleurrijke marktverkoper uit Hengelo, die heel Nederland leert tanden poetsen. Dichters en een muziekensemble zullen in de geest van deze handelsreiziger hun bijdrage leveren. Ook dit keer zal er aanvullend op het thema een muzikale omlijsting worden verzorgd. Belangrijk om te weten: De middagen starten om 14.30 uur. De tuin is geopend vanaf 14.00 uur. Bij slecht weer wordt de activiteit afgelast. Informatie hierover vindt u op onze website www.bussemakerhuis.nl. De entree is € 4,-. Vrienden van het museum en houders van een museumkaart hebben gratis toegang. 30 juli om 14.30 uur: “De Rozenkoningin” In het kader van de tentoonstelling de "Rozenkoningin" in Museum Bussemakerhuis, neemt Azarja Fransen (kunsthistorica) ons mee door de Tuinen en de kunsthistorische waarden daarvan door de eeuwen heen. Locatie: Doopsgezinde kerk, Ennekerdijk 31 Borne Entree: € 12,50 inclusief een drankje en bezichtiging van de tentoonstelling "De Rozenkoningin". Annemiek Meissner namens het Museum Bussemakerhuis Ennekerdijk 11 Borne Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.  Agenda juli 30 juni  Boekenmarkt in de speelzaal van de St. Aegidiusschool Van 8.30 tot en met 16.00 uur 7 juli Slotactiviteit Werkgroep Jeugd: kano varen Vertrek: om 18.00 uur bij de school 8 juli Concert Jett Rebel in het Openluchttheater Zaal open om 19.00 uur en aanvang om 20.00 uur 14 juli Een muzikale avond van de jeugdslagwerkgroep van St. Gregorius Locatie: zaal Liedenbaum. De avond begint om 19.00 uur. Agenda augustus 24 en 25 augustus   Houtdorp op het trapveldje bij het openluchttheater Agenda komende maanden 16 september Dorpsdag 2017: De sterkste van Hertme Vanaf: 16.00 uur Locatie: Theaterhoes en omgeving Wilt u iets plaatsen in de gazet van september? Stuur uw in-formatie dan uiterlijk 20 augustus naar gazethertme@gmail.com. Uitgave: Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer   Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl  Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557)