Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 144 juni 2017 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Kent u ze nog? Hierbij een foto van een groep kinderen waar de Heemkundegroep graag de namen van zou willen weten. Uw informatie kunt u doorgeven aan heemkundehertme@hotmail.com. Jory Kappert stopt per heden als redactielid Vanaf november 2014 tot en met deze gazet heeft Jory met veel enthousiasme gezorgd dat de gazet maandelijks werd samengesteld. Nu zij in verwachting is van haar vierde kindje en ze met zoveel dingen druk is, heeft ze aangegeven te willen stoppen als redactielid van de Gazet. Namens de SGH wil ik haar heel erg bedanken voor haar inzet! Esther Meijer  Wist u dat… De collecte voor het Longfonds € 353,75 heeft opgebracht?         Alle gevers hartelijk dank!                      Rianne Aalderink In de week van 29 mei tot en met 3 juni vrijwilligers collecteren voor het         Epilepsiefonds? De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek,         voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met         epilepsie en individuele hulp.         Riet Meijer De datum voor de AED-cursus reanimatie 2018 al bekend is? Deze vindt plaats op         maandag 23 April 2018 in het Theaterhoes. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Bert Monnink Jan en Sinie Blenke op 29 april 50 jaar getrouwd waren? Perkgoedactie Werkgroep Jeugd: Ook dit jaar was de perkgoedactie weer een groot succes. Met de opbrengst kunnen wij weer (extra) leuke activiteiten organiseren. Bedankt hiervoor en hopelijk tot volgend jaar! Judith Kole namens de Werkgroep Jeugd Bestemmingsplan Hertme – Roskam Landen De Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme (SGH) diende in 2016 bij de gemeente Borne zienswijzen in op het voorontwerp bestemmingsplan Roskam Landen. Dit voorontwerp lag in het voorjaar van 2016 ter inzage. Op 20 maart 2017 heeft de werkgroep Woningbouw van de SGH met medewerkers van de gemeente Borne een gesprek gehad over deze zienswijzen. De ingediende zienswijzen worden meegenomen in de definitieve uitwerking van het bestemmingsplan. Bovenstaande schets is een niet volledig vlekkenplan. De ingediende zienswijzen zijn hierin nog niet meegenomen. Het wachten was nog op het besluit dat de Twentse gemeenten moesten nemen over de herverdeling van het aantal te bouwen woningen per gemeente in de komende jaren. Op 5 april konden we in de Tubantia lezen dat gemeenten in Twente het eens zijn geworden over het aantal woningen dat zij jaarlijks mogen bouwen. Op basis van deze afspraken is de gemeente nu hard aan de slag om nog vóór de zomervakantie van 2017 het bestemmingsplan Roskam Landen in Hertme ter visie te kunnen leggen. De werkgroep Woningbouw zal ook het bestemmingsplan goed bestuderen en waar nodig opnieuw zienswijzen indienen. Namens Werkgroep Woningbouw SGH Henk Veurman Uitnodiging Al tijden leeft bij CV de Kolkleu de wens om met een praalwagen deel te nemen aan diverse optochten. Vooral omdat wij daarmee de groepen die onder onze vlag deelnemen aan de optochten dichter bij elkaar brengen en de saamhorigheid kunnen vergroten. In onze ogen zijn dat elementen die uiteindelijk ook de vreugde nog meer vergroten. Daarom is de daad bij het woord gevoegd en hebben wij recent onze eigen praalwagencombinatie aangeschaft. En al zeggen we het zelf: die is fantastisch! Komt dat zien!  Wij nodigen je van harte uit om de praalwagencombinatie te komen bewonderen. Op 8 juni hebben wij de wagens om 20.00 uur uitgestald staan in onze carnavalshal. Aansluitend hebben wij om 20.30 uur een presentatie gepland waarin wij onze plannen en ideeën uiteen zetten. Over de inhoud daarvan willen wij graag met jullie van gedachten wisselen. Iedereen welkom op onze locatie Iedereen die de carnaval en onze vereniging een warm hart toedraagt, willen we vragen om mee te denken en mee te doen. Lid of geen lid. Twijfel je? Gewoon komen. Er zit geen enkele verplichting aan. We zien jullie allemaal graag op onze locatie aan de kleiweg 1 in Borne.  Vragen of opmerking? Heb je nu al een vraag of opmerking, stuur dan even een mail naar praalwagenkolkleu@outlook.nl. We komen er dan snel op terug. Feestelijke groet, Actiegroep Praalwagen, CV De Kolkleu.  ZijActief: jaarlijkse fietstocht ZijActief houdt op dinsdag 20 juni haar jaarlijkse fietstocht. Aanmelden hiervoor kan tot en met 14 juni bij Bärbel, telefoonnummer 074-2667167 of via e-mail bkemna@ziggo.nl Wie liever niet wil fietsen kan met de auto mee. Wil je dit bij de opgave dan even doorgeven? We vragen een eigen bijdrage van € 12,50. Graag zien we jullie om 13.15 uur op het pastoor Veegerplein. Een gezellige groet van de fietscommissie, Agnes, Bärbel, Esther, Hanneke en Kia Oproep nieuwe jeugdleden KV Hertme De klootschietersvereniging Hertme heeft vanaf komend seizoen (seizoen 2017-2018) weer plaats voor enthousiaste jeugdleden. Lijkt het je leuk om eens per twee weken op zondagochtend te klootschieten bij de grootste sportvereniging van Hertme? Aarzel dan niet en schrijf je in als lid! Bij opgave vóór 1 juni kun je de nieuwe competitie, die eind augustus begint, meteen meedoen. Graag nodigen wij je ook uit om onze jeugdtrainingen op donderdagavond eens te bezoeken! De training begint om 18.30 uur en word gegeven op onze veldbaan aan de Zwartkotteweg. Je bent samen met je ouders van harte welkom om eens te komen kijken! Aanmeldingen en verdere info via Peter Lucas (peter@fam-lucas.nl). Wij hopen je te mogen begroeten! Met sportieve groet, Bestuur en leden Klootschietersvereniging Hertme Boekenmarkt Op vrijdag 30 juni is er een boekenmarkt op de St. Aegidiusschool. De boekenmarkt vindt plaats in de speelzaal van ’s morgens 8.30 uur tot ’s middags 16.00 uur. Er worden allerlei leesboeken en informatieve boeken aangeboden tegen een klein bedrag. Het zijn met name boeken voor kinderen tot en met basisschoolleeftijd bestaande uit lees- en prentenboeken maar ook informatieve boeken. Het zijn enigszins verouderde boeken maar nog van goede kwaliteit. Alle ouders en andere geïnteresseerden zijn welkom op de boekenmarkt. Personeel en ouderraad St. Aegidius Gezocht: een nieuw redactielid voor de Gazet Lijkt het je leuk om maandelijks de Gazet samen te stellen? Kun je goed werken met Word? Heb je gevoel voor taal? En heb je van de 20e tot en met de 24e van elke maand circa 3 uur tijd vrij om samen met mij de Gazet te maken? Het is vrijwilligerswerk met als voordeel is dat je helemaal op de hoogte bent van alle nieuwtjes en activiteiten in het dorp. De komende tijd zal ook nagedacht moeten worden hoe en in welke vorm de Gazet kan blijven voortbestaan nu alles om ons heen digitaliseert en steeds meer nieuwtjes direct op social media geplaatst worden. Lijkt het je leuk om hier een bijdrage aan te leveren, neem dan contact op met Esther Meijer via gazethertme@gmail.com Agenda juni 29 mei-3 juni  Collecte Epilepsiefonds 31 mei   Dorpsavond van 20.00 uur – 22.00 uur in het Theaterhoes 8 juni  Praalwagencombinatie CV De Kolkleu Vanaf 20.00 uur is de wagen te bekijken en aansluitend worden plannen en ideeën gepresenteerd Locatie: Kleiweg 1 te Borne 20 juni  Jaarlijkse fietstocht ZijActief Vertrek vanaf het Pastoor Veegerplein om 13.15 uur. Kosten: € 12,50 30 juni  Boekenmarkt in de speelzaal van de St. Aegidiusschool Van 8.30 uur tot en met 16.00 uur Agenda komende maanden 7 juli Slotactiviteit Werkgroep Jeugd 16 september Dorpsdag 2017 Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen bepaalde berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen de betrokken partijen niet worden geïnformeerd. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.   Uitgave:         Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer en Jory Kappert Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers hebben een bijdrage toegezegd. De uitgever is hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl  Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557) Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com