Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 143 mei 2017 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… De cultuur historische optocht te Saasveld in 1997. Van links naar rechts: Annie Boswerger, Annie Kolner en Gerda Stege. Wist u dat… De collecte voor de Hartstichting € 408,68 heeft opgeleverd?                    Alle gevers hartelijk dank!                                          Berndien Mekenkamp Het er naar uitziet dat een paartje ooievaars het nest in het retentiegebied naast Hertme         gaat bewonen? Wanneer u het wandelpad in dit gebied met een hond wilt betreden,         wordt u verzocht uw hond(en) aan de lijn te houden om te voorkomen dat de ooie-         vaars worden verjaagd.         Henk Veurman De kledinginzameling van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood ruim 900 kilo         kleding heeft opgebracht? Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die         hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Om de najaarsactie tot een succes te maken,         vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding te bewaren.                                           Werkgroep Diaconie De collecte voor kinderhulp € 353,01 heeft opgebracht? Hartelijk dank namens         kinderhulp en het kinderhuis Hertme (de helft van dit bedrag gaat immers naar het         kinderhuis).         Herriette Diepenmaat, Ellen Bus, Jan Kemna en Wim Schabbink. Van 8 t/m 13 mei 2017 de collecte voor het Longfonds plaats vindt?          Rianne Aalderink ZijActief: bijeenkomst over ouderenmishandeling Dinsdag 16 mei hebben de dames van ZijActief een informatieve avond over ouderenmishandeling. De avond wordt verzorgd door Hanneke de Vries en begint om 20.00 uur in het Theaterhoes. We hopen u allen te ontmoeten. Met vriendelijke groeten, Truus Back  Zonnebloemloten Vanaf 13 april tot 1 september gaan onze vrijwilligers weer langs de deuren voor de verkoop van Zonnebloemloten. Wilt u de afdeling Hertme/Zenderen steunen? Koop dan loten van onze vrijwilligers. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Nieuws van de Zonnebloem Dinsdag 23 mei organiseert de Zonnebloemafdeling Hertme/Zenderen een gezellige middag in de voetbalkantine van Zenderen Vooruit. De middag begint om 15.00 uur met een kopje koffie/ thee en iets lekkers. Rond 18.00 uur wordt de avond afgesloten met soep en stokbrood. Wat er in de tussentijd gebeurt, blijft nog een verrassing! Aan sfeer zal het zeker niet ontbreken. Er wordt een kleine bijdrage van € 5,- gevraagd. Opgave voor 16 mei bij Berndien Mekenkamp op telefoonnummer 074-2665115 of Akke Louwerman op telefoonnummer 074- 2660360. Oproep nieuwe damesleden KV Hertme De klootschietersvereniging Hertme heeft vanaf komend seizoen (seizoen 2017- 2018) plaats voor enthousiaste damesleden. Lijkt het je leuk om eens per twee weken te klootschieten bij de grootste sportvereniging van Hertme? Aarzel dan niet en schrijf je in als lid! Wanneer je je nog vóór 1 mei a.s. inschrijft, kun je meteen mee doen. Aanmeldingen en verdere info via Peter Lucas  (peter@famlucas.nl). Wij hopen je te mogen begroeten! Met sportieve groet, Bestuur en leden Klootschietersvereniging Hertme Oproep nieuwe jeugdleden KV Hertme De klootschietersvereniging Hertme heeft vanaf komend seizoen (seizoen 2017-2018) weer plaats voor enthousiaste jeugdleden. Lijkt het je leuk om eens per twee weken op zondagochtend te klootschieten bij de grootste sportvereniging van Hertme? Aarzel dan niet en schrijf je in als lid! Doe dit dan uiterlijk vóór 1 juni a.s. zodat je de nieuwe competitie, die eind augustus begint, meteen kunt meedoen. Aanmeldingen en verdere info graag via Peter Lucas (peter@fam- lucas.nl). Wij hopen je te mogen begroeten! Met sportieve groet, Bestuur en leden Klootschietersvereniging Hertme Oud papier wordt vanaf heden niet meer in Hertme opgehaald Wij, van de Bornse Harmonie, halen al jaren uw oud papier op. Dit doen we omdat de opbrengst uit het oud papier een noodzakelijke financiële bijdrage levert aan onze vereniging. Het ophalen van uw oud papier is een intensieve klus wat we doen met veel vrijwilligers.  De laatste jaren constateren wij dat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers hiervoor te krijgen.  Daarom hebben wij door een tekort aan vrijwilligers helaas moeten besluiten om vanaf mei 2017 een wijk te schrappen.                                         HERTME hoort daar ook bij! Wij vinden dit erg vervelend temeer omdat we uw papier hard nodig hebben, met name nu de subsidies nog meer teruglopen of zelfs verdwijnen!We zouden het heel erg waarderen als u het oud papier komt brengen bij ons clubgebouw. Hier staan containers waar u uw papier dagelijks in kunt deponeren. Het adres is: Weideweg 1 in Borne We hopen dat u begrip hebt voor deze beslissing en de Bornse Harmonie een warm hart toedraagt. We willen uiteraard graag muziek blijven maken, ook op straat, en daar blijft veel geld voor nodig! Graag zien we u met oud papier bij ons clubgebouw, en hopen dat u ook mede hierdoor nog lang kunt genieten van onze concerten en optredens op straat! Met vriendelijke groet, Het supportersbestuur van De Bornse Harmonie Dennis Lucas “Lid van Verdienste” Tijdens de afgelopen jaarvergadering van klootschietersvereniging Hertme heeft Dennis Lucas afscheid genomen als voorzitter. Dennis had sinds 1997 zitting in het bestuur en heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Sinds zijn benoeming in 1997 was Dennis tot 2010 secretaris van de vereniging. In 2010 volgde promotie tot voorzitter toen hij de voorzittershamer overnam van Jan Kemna. In deze periode heeft Dennis vele werkzaamheden op een voortreffelijke wijze verricht en gerealiseerd, waaronder de aanleg van de nieuwe wedstrijdbaan, de viering van meerdere jubilea met als hoogtepunt de viering van het 75-jarig jubileum, het actualiseren van de statuten en het realiseren van een website waardoor onze vereniging optimaal gepromoot kan worden. Na ruim 20 jaar bestuurswerk is voor hem de tijd gekomen voor vernieuwing en andere uitdagingen. Het bestuur respecteert deze beslissing en roemt Dennis voor zijn grote verdiensten voor de vereniging gedurende meer dan 20 jaren. Het bestuur bedankt Dennis voor zijn grote inzet en werkzaamheden en benoemd Dennis met goedkeuring van al haar leden tot “Lid van Verdienste”. In een toelichting geeft Dennis aan dat hij de komende tijd op een informele manier bij het bestuur betrokken blijft. Tijdens de jaarvergadering is Maarten Kemna als nieuwe voorzitter benoemd. Alle overige bestuurstaken van Maarten zullen aan Boy Bosch worden overgedragen, die hiermee ook toetreedt tot het bestuur. Werkgroep Jeugd: lasergamen Met een grote groep zijn we vrijdag 14 april met de fiets vertrokken vanuit Hertme om te gaan lasergamen in Hengelo. In een afgesloten ruimte, lopend door nevelige, mysterieus verlichte gangen moest je proberen om elkaar zo vaak mogelijk te raken met een computergestuurd laserpistool. Om af te koelen werd er op de terugweg nog even een ijsje gegeten bij Van der Poel. Bedankt voor de grote opkomst en hopelijk zien we jullie allemaal terug bij de slotactiviteit op vrijdag 7 juli! Perkgoedactie Werkgroep Jeugd: 11 MEI! Zoals aangekondigd in het vorige Gazet vindt de uitgifte van de bloemen plaats op donderdag 11 mei van 18.00 uur tot 20.00 uur. Op het bestelformulier staat per abuis dinsdag 9 mei maar dit is niet juist. Red de vlinder en de bij Op dinsdagmiddag 18 april hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 van de St. Aegidiusschool actief deelgenomen aan het project ‘Red de vlinder en de bij’. Onder leiding van enkele leden van de Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto uit Weerselo is een strook grond in het retentiegebied, in de nabijheid van de Haarlanden, ingezaaid met bloemenzaad. Het zaadmengsel bestaat uit zaad van traditionele bloemen en granen uit de natuur. De kinderen hebben in groepjes de grond zaai klaar geharkt en daarna het zaad uitgestrooid. Hierna is de grond opnieuw geharkt zodat het zaad bedekt kwam te liggen onder de aarde. Met het schoolproject “Red de vlinder en de bij” proberen we weer meer biodiversiteit te creëren in onze eigen omgeving. Met het inzaaien van wilde bloemen leveren we niet alleen een bijdrage aan een betere leefomgeving voor allerlei insecten en andere dieren, maar vooral ook voor onszelf. Kleurrijke bermen en groenstroken dragen namelijk, naast het voedselaanbod (groenten en fruit), ook bij aan ons eigen welzijn. St. Aegidiusschool Time Out tegel Op 19 april, de dag tegen het pesten, hebben ook de kinderen van de St. Aegidius de Time Out tegel op de speelplaats gelegd. Alle kinderen waren aanwezig toen Robbert, de oudste leerling, en Steffie, de jongste, de tegel een mooie plek op de speelplaats hebben gegeven zie www.aegidiusschool.nl Met deze tegel hopen we dat iedereen zich nog meer beseft dat plagen en pesten zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Pesten heeft voor velen, ook op latere leeftijd, bijzondere negatieve gevolgen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat er over gesproken wordt en dat er iets tegen gedaan wordt. Pesten en pestgedrag kunnen we samen (ouders, kinderen en personeel) voorkomen of oplossen. Personeel St. Aegidius Dorpsavond 31 mei om 20.00 uur in het Theaterhoes In de vorige Gazet stonden twee data voor de dorpsavond. Dat was mijn fout, het is echt op woensdag 31 mei. Excuses. Voor de pauze zullen we eerst kort spreken over de financiën van de SGH. Ook als het wel goed gaat willen we verantwoording afleggen. Daarna zal John Pisano ons bijpraten over wat er dan bekend is over het Spookhuis en hoe het er uit zou kunnen gaan zien: niet alleen de binnen- en buitenkant, maar ook de verdere omgeving. U hebt al via diverse media kunnen lezen over het akkoord tussen de gemeenten over de verdeling van de nieuw te bouwen woningen. We zullen aangeven wat de volgende stappen voor Hertme zullen zijn.  Ook zullen we u laten zien hoe het digitale dorpsplein er uit zou kunnen gaan zien. Na de pauze willen we eens wat uitgebreider stilstaan bij de mogelijkheden om stroom uit zon op te wekken. Een onafhankelijke adviseur zal ons bijpraten over goede en minder goede oplossingen, over hoe je dat aanpakt en hij zal ook vragen kunnen beantwoorden. Kom, luister en praat mee! Jaco Nies Werk aan de toren Het groot onderhoud aan het dak van de kerk is op 28 maart van start gegaan met het plaatsen van het steigerwerk rondom de toren. Geen eenvoudige klus, want de steiger moet de vorm van de torenspits volgen, zodat de asbestsaneerders en de leidekkers er goed bij kunnen. De steiger is voor een deel geplaatst op het dak van het schip van de kerk. Niet eenvoudig qua uitvoering. Binnen een week legden de steigerbouwers de laatste hand aan de torensteiger en bereikten daarmee het hoogste punt. Het bovenste steigerdek ligt op het niveau van de torenspits. Dit was nodig om het kruis met de windhaan en de pijnappel en enkele ornamenten te kunnen verwijderen en veilig te stellen. Na een grondige onderhoudsbeurt worden deze teruggeplaatst. Aan de veiligheid wordt in de steigerbouw veel aandacht besteed. Voordat er op de steiger gewerkt mag worden, moet deze eerst worden goedgekeurd door de Arbo/ Bouwinspectie. Vervolgens wordt de steiger vrijgegeven voor gebruik. Ondertussen zijn ook de wijzers en wijzerplaten en het raderwerk binnen verwijderd en voor een grote onderhoudsbeurt afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf. Menig Hertmernaar zal ze wel missen, omdat de torenklok door velen wordt bekeken. Gelukkig luidt de klok nog wel. Daarna werd overgegaan tot het verwijderen van de asbestleien van de toren door ‘gemaskerde’ mannen in grijze pakken. Dit is inmiddels voor de toren afgerond. Aan de beurt zijn nu de leidekkers en timmerlieden. Als het werk aan de toren gereed is wordt de steiger verplaatst langs de gevels van het kerkgebouw. De werkzaamheden worden uitgevoerd door: Koenders Leidekkersbedrijf Neede (hoofdaannemer) Daelemans Uurwerken en Klokken Stiphout Hoogeboom Asbestsanering Raalte Blenke Bouwbedrijf Timmerwerk Saasveld en Brand Steigerbouw Vlaardingen Locatieraad Van de toren Een sfeerverhaal bij de renovatie van de toren en kerkdak veertig jaar geleden opgetekend door de toenmalige pastoor C.J.M. Koch in het parochieblad van 20 februari 1977. De pastoor verwoordde het als volgt: In steeds breder kring krijgt van alle kanten het leidekkerswerk aan het dak en toren van onze kerk alle soort belangstelling. “Koud karwei” zeggen mensen, “helemaal niet geschikt voor het winterseizoen”. “Wat duurt dat lang” zeggen sommigen. Anderen vinden dat er goed schot in zit en dat er vlot wordt gewerkt. En een werktijd van 2,5 à 3 maanden is voor zo’n karwei in een weerseizoen met lang niet allemaal werkbare dagen eigenlijk vrij kort. Steeds meer kijken mensen in Hertme omhoog, kinderen vanaf het schoolplein, bezoekers vanaf het kerkplein en bewoners vanuit hun huizen rond om de kerk die er precies hun gezicht op hebben. De meesten kijken vol bewondering naar dat spectaculaire schouwspel van die klein lijkende mannetjes op de kerk en toren en roepen naar boven: “ik doe ’t je niet na - je moet wel geen hoogtevrees hebben”. “Je zult maar langs die toren omhoog gehesen worden!” Voor geen geld van de wereld zouden ze die toren willen zwalken - je moet niet naar beneden kijken! - niemand zou in hun schuitje willen zitten. Maar de leidekkers zelf stappen met stalen zenuwen door de dakgoten en in hun schuitje zwermen en zwenken ze zwierig rond de toren, hameren en zingen hun torenlied. “Mooi beroep” zeggen ze zelf. Ze maken ook mooi werk. Uw kerkbestuur constateert met voldoening dat uw kerk er ten zeerste van opknapt en dat de fa. Nielsen-Koenders met zorgvuldigheid en accuratesse een keurig stuk werk maakt. Ook de heer R. van Lierop van het bouwbureau van het bisdom is zeer content met de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en heeft daar plezier aan. Wanneer het karwei klaar is zullen er zelfs foto’s gemaakt worden als model van uitvoering voor de toekomst! De bouwinspecteur gaf begrijpelijk dan ook gaarne aan het kerkbestuur zijn goedkeuring en bevestiging tot betaling van de eerste termijn, 40% van de aannemings- som: ƒ 15.576,00 (= € 7.068,08). Ook dat hoort bij het karwei. Oproep Beste Hertmenaren, Wie wil mijn krantenwijk overnemen? Dit zijn voornamelijk de tubantia en de telegraaf. Je bent er maar een half uurtje mee bezig. Voor vragen kun je contact met mij opnemen. Lars van Santen 06-20837570  Agenda mei 29 april Oud ijzer actie van De Kolkleu 29 april Voorjaarsmarkt 10 jarig jubileum De Kapperij Van 14.00 tot 17.00 uur aan de Weerselosestraat 302 11 mei Perkgoed/moederdagactie 16 mei Informatieve avond van ZijActief over ouderenmishandeling Aanvang 20.00 uur in het Theaterhoes 23 mei  Gezellige middag van de Zonnebloem Van 15.00 tot 18.00 uur in de kantine van Zenderen Vooruit Eigen bijdrage € 5,- 31 mei  Dorpsavond van 20.00 – 22.00 uur in het Theaterhoes Agenda komende maanden 7 juli Slotactiviteit Werkgroep Jeugd 16 september Dorpsdag 2017 Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen bepaalde berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen de betrokken partijen niet worden geïnformeerd. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.   Uitgave:         Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer en Jory Kappert Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers hebben een bijdrage toegezegd. De uitgever is hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384 ) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Landelijk Creatief, bloemschikworkshops, landelijkcreatief@hotmail.com Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf de Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice PTB kopieerservice, Prins Bernhardlaan 61, Borne (074-2669723) Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com