Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 154 mei 2018 Uit de oude doos van de Heemkundegroep…   Een foto van Johan Kole en Gerard Vollenbroek (Zwart’n Gerard). Filmdocumentaire Nooit Verteld Voor de oorlogsdocumentaire “Nooit Verteld” zijn op 16 mei, 23 mei en 24 mei nog een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. 12 en 17 mei zijn uitverkocht. De aanvang van de film is om 20.00 uur in Hotel Jachtlust aan de Weerselosestraat. De entree bedraagt € 5,- per persoon inclusief consumptie. Kaarten kunnen worden gereserveerd bij Jos Kemna, bij voorkeur via het mailadres: info@aegidiusschool.nl of telefonisch via 06-10136000 (dagelijks tussen 17:00 en 19:00 uur). Per avond is er plaats voor 150 personen. Jan Kolner namens Stichting Heemkundegroep Hertme 65+ avond Werkgroep Jeugd Vrijdag 23 maart was de jaarlijkse 65+ avond bij Hof in Huis. Het was een gezellige avond die compleet werd verzorgd door de jeugd. Onder het genot van een drankje en zelf gemaakte hapjes werden verschillende quizzen gehouden en een bingo gespeeld. Het prinsenpaar van dit jaar, Marcel en Peter, hebben één van hun proclamatie punten voltooid: "dat wij de werkgroep jeugd gaan helpen bij de organisatie van de 65+ avond, zodat ook zij het prinsenpaar leren kennen". Wij willen nogmaals Martin en Jori bedanken voor de gastvrijheid en D.J. M! (Michiel Neeskens) voor de gezellige muziek tijdens deze avond. Denken jullie er aan om de bestelde bloemen op 9 mei af te halen op het Pastoor Veegerplein tussen 18.00 en 19.30 uur? Judith Kole, Namens de Werkgroep Jeugd Verslag Dorpsavond 5 april 2018 Henk Veurman zit de avond voor en heet iedereen welkom. Mededelingen: Henk doet een oproep voor een nieuw bestuurslid van de SGH omdat Bert Monnink          binnenkort zal aftreden. Henk Lansink heeft een kaart gemaakt van de bosgebieden in Hertme.          De eerstvolgende Dorpsavond zal hier meer over verteld worden. In 2018 is er geen dorpsfeest, tenzij zich vrijwilligers aanbieden om dit te organiseren. Financieel jaarverslag Geen bijzonderheden over te melden. Ontwikkelingen trapveldje Het nieuwe hekwerk wordt 3 meter hoog. Er komen 2 basketbalnetten. Realisatie vindt plaats voor  1 juni 2018. Digitaal Plein Hertme Er komen positieve reacties op de site www.hertme.nl onder Borne Boeit. Aan het einde van dit jaar wordt een inventarisatie uitgevoerd om te peilen wie de papieren Gazet wil houden. Zo kunnen de kosten voor de Gazet omlaag gebracht worden. Al het nieuws over of vanuit Hertme komt direct op de site, maandelijks wordt dit nieuws gebundeld voor de papieren versie van De Gazet. Nieuws voor de site/Gazet kan worden gemaild naar de redactie (Esther Meijer en Rian Jannink): gazethertme@gmail.com. Dan komt het zo snel mogelijk op de site. Tips en adviezen voor de site graag doorgeven aan Henk Veurman. Onderhoudsplan bomen Hertmerweg Paul de Groot van de gemeente Borne geeft hier uitleg over. De gemeente Borne controleert periodiek alle bomen in de gemeente  en 1 keer per 3 jaar wordt onderhoud gepleegd. Het onderhoud dat nu gepleegd wordt gaat over de bomen langs de Hertmerweg tussen de sloten/greppels en de straat. Daarachter zijn de gronden niet meer van de gemeente. Tussen Hotel Jachtlust en de brug bij de bebouwde kom van Hertme gaat het om 101 bomen. 18 bomen scoren onvoldoende en 18 zijn van slechte kwaliteit, 39 bomen scoren voldoende en 26 bomen zijn nog van voldoende kwaliteit. De bomen die onvoldoende scoren en de bomen van slechte kwaliteit worden verwijderd. Er komen meer iepen. Aan de boszijde komen er geen bomen bij, alleen tussen het fietspad en de straat. Waardevolle/beeldbepalende bomen zullen blijven staan. De gemeente Borne zal binnenkort samen met SGH een werkgroep formeren om over het uit te werken vervangings-/renovatieplan mee te denken. Welzijn ouderen Borne Ellen Sluiter, ouderenadviseur bij Welzijn ouderen Borne, geeft een presentatie over wat Welzijn Ouderen Borne kan bieden aan ouderen in de gemeente Borne. Welzijn ouderen Borne is bezig om in Borne een ‘dementievriendelijke samenleving’ te krijgen. Verder helpt ze deze avond de mensen uit Hertme op weg rondom het thema “Elkaar helpen”. Op de site www.hertme.nl is hier informatie over te vinden. Dorpsvisie Vanuit de verschillende werkgroepen zijn al een aantal zaken gerealiseerd. René Schepers vertelt vanuit de werkgroep “Openbare ruimte, landschap, verkeer en veiligheid” over de stand van zaken rondom de wandelpaden en de 2 geplaatste bankjes. Er zijn 4 wandelroutes, deze zijn te vinden op: www.visittwente.nl Het idee wordt geopperd om dit ook op de site van Hertme te vermelden. Verder is gebleken dat het onderwerp duurzaamheid nog niet zo leeft in Hertme. Hoe gaan we nu verder met de Dorpsvisie? Ideeën hiervoor kunnen worden doorgegeven aan de leden van de SGH. Hun telefoonnummers en mailadressen zijn te vinden op de site www.hertme.nl onder Dorpsraad en dan onder Bestuur. Rondvraag Is het een idee om vanuit NL doet “Houd Nederland schoon” om de jeugd en de         ouderen dit op een ochtend in maart samen te laten doen? – hier wordt positief op         gereageerd. Het zou mooi zijn als er op de strook bij het retentiegebied bloemen komen waar vogels          en insecten in kunnen gaan zitten – ook dit wordt positief ontvangen. Afsluiting van de Dorpsavond Henk bedankt iedereen voor de komst en de avond werd afgesloten met een drankje. Namens het bestuur van de SGH, Gea Wissink Wist u dat…? de collecte van de Hartstichting € 396,48 heeft opgebracht?                                                                  de kledinginzameling van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood, ruim 1075 kilo aan          kleding heeft opgebracht? Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die          hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Om de volgende actie tot een succes te          maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding te bewaren voor de          inzameling in het najaar.       de colecte van het reumafonds dit jaar € 353,98 heeft opgebracht? Hetzelfde bedrag als          vorig jaar. Allen dank daarvoor en in het bijzonder de collectanten Truus , Ria, Bärbel,          Nicolien, Truus, Hennie en Mirjam.   van 4 tot en met 9 juni de jaarlijkse collecte van het Epilepsiefonds plaats vindt?        ’n Brook heeft een AED aangeschaft! Gezamenlijk hebben de inwoners van ’n Brook een AED aangeschaft. Deze AED is altijd en voor iedereen toegankelijk. De automatische externe defibrillator hangt in de bijbehorende kast aan de voorgevel van de schuur bij Jesper & Marijn Flinkers aan de Dulderdwarsweg 2 te Saasveld. Het apparaat is aangemeld bij www.hartslagnu.nl en zal ingezet worden bij een eventuele 112-melding. Inmiddels heeft ook een groot aantal personen de AED/reanimatie cursus gevolgd en zich ingeschreven als burgerhulpverlener bij Hart-slagNu. Laten we hopen dat we de AED in de toekomst nooit nodig zullen zijn!! Namens ’n Brook, Hilke Dashorst Lentewandeling Kloosterpad Zenderen Op zondag 6 mei is de Lentewandeling van het Kloosterpad Zenderen. De start vindt plaats vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur bij de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6. Het Kloosterpad Zenderen is een zeer bijzondere meditatieve wandelroute die de drie kloosters van Zenderen (Karmelieten - Carmelitessenklooster en Bezinningscentrum de Zwanenhof) met elkaar verbindt. Ook de kerken van Hertme en Zenderen liggen aan de wandelroute. Daarnaast gaat de route door de prachtige natuur van landgoed Weleveld. De wandelaar loopt daar over de schouwpaden van de Bornsche en Oude Bornsche beek. Vooral in de Lente een lust voor het oog.  De route kan ook worden gefietst ( 14,8 km). De wandelroute heeft drie afstanden: 5, 8 of 11 kilometer. Bij de wandelingen bestaat de mogelijkheid in de kloosters te kijken. Hier worden rondleidingen gegeven. In het Carmelitessenklooster (slotklooster) is alleen het openbare gedeelte te bezichtigen. In de grote bezoekersruimte van het klooster wordt de film “Leven binnen de Kloostermuren” getoond. Deze dvd gaat over het dagelijks leven van de zusters.  Aan de buitenkant van de slotmuur van het klooster is de Kruisweg te bezichtigen.  Mensen die liever niet willen of niet kunnen wandelen, mogen gerust meedoen aan de rondleidingen in de kloosters. Op landgoed Weleveld staat een beeldengroep  die de rangen en standen in de 13e eeuw voorstelt: “Middeleeuws Weleveld”. Op de terugweg staat de in Saksische stijl gebouwde veel bezochte Mariakapel midden op de Zendersche Esch. Van hieruit zijn de drie kloosters te zien. De wandelaar wordt aangeraden niet te laat te vertrekken. Er is veel te zien onderweg. Meer informatie is te vinden op de website: www.kloosterpadzenderen.nl. Voorlichtingsavond Huidtherapeute Kirsten Masselink De dames van ZijActief gaan dinsdag 15 mei naar een voorlichtingsavond van huidtherapeute Kirsten Masselink in ‘De Poort van Borne’. Informatie over de aanvangstijd volgt nog. U kunt zich opgeven voor 10 mei bij Rianne op telefoonnummer 074-2662318 of per mail aalde-rink@azelo.nl. Namens bestuur ZijActief, Rianne Aalderink De Zonnebloem en de Rabo Clubkas Campagne De Rabobank Centraal Twente organiseert tussen 1 en 21 mei de Rabo Clubkas Campagne. Het totale sponsorbedrag voor 2018 is vastgesteld op € 125.000. Niet de bank maar de klanten bepalen welke vereniging of stichting een financiële bijdrage krijgt. Raboklanten krijgen bericht van de bank hoe en wanneer ze kunnen stemmen. Men kan in totaal 3 stemmen uitbrengen, 2 op de eigen vereniging/stichting en 1 stem op een andere vereniging of stichting. De Rabo Clubkas Campagne geeft de Zonnebloem afdeling Hertme/Zenderen ook de kans om zichzelf te promoten en zichtbaar te maken. Draagt u de Zonnebloem Hertme /Zenderen een warm hart toe, stem dan op ons. De Zonnebloem: boottocht over het Twentekanaal Op 24 mei vindt de regionale boottocht over het Twentekanaal plaats. U kunt inschepen om 9.30 uur bij de aanlegsteiger Haven 12  in Goor. Aankomst bij de zelfde steiger om 16.30 uur. De kosten bedragen €35,- per persoon (boot, eten, drinken, hapjes etc.). Er zijn 4 plaatsen voor onze afdeling gereserveerd. Opgave voor 30 april bij Akke Louwerman tel. 074-2660360. St. Gregorius en de Rabo Clubkas Campagne Rabobank Centraal Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Centraal Twente stelt € 125.000,- beschikbaar! Ook de muziekvereniging St. Gregorius uit Hertme doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne! Van dinsdag 1 mei tot en met maandag 21 mei mogen klanten van Rabobank Centraal Twente drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.  Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 125.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Het is voor de muziekvereniging St. Gregorius belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor Percussion Live 2018. Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan muziekvereniging St. Gregorius tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Centraal Twente. Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/ct. Natuurlijk gaan wij er van uit dat u twee stemmen op onze vereniging uitbrengt, maar mocht u de twee stemmen toch aan een andere vereniging geven, dan houden wij ons aanbevolen voor uw derde stem. Elke stem geldt, en is een steun voor onze vereniging Bedankt voor jouw steun! Namens Muziekvereniging St. Gregorius, Tonnie Homan Rectificatie Gezellige middag van de Zonnebloem De eerder aangekondigde gezellige middag op 29 mei is verschoven naar 5 juni. De middag wordt gehouden in de kantine van ZV en begint om 15.00 uur met een kopje koffie of thee en zal om circa 18.00 uur afgesloten worden met broodjes en soep. Tussentijds wordt u door dhr. Jan Kleizen vermaakt met verhalen en anekdotes, dit vergezeld van de nodige hapjes en drankjes. Dankzij de gift van het Oranje comité kunnen wij u deze middag aanbieden voor slechts €2,50. Indien gewenst kan er voor vervoer worden gezorgd. U kunt zich tot 27 mei opgeven bij: Herriëtte Diepenmaat tel: 074-2668345 of bij Siny Elferink tel: 074-3579480. Lotenverkoop Zonnebloem De jaarlijkse verkoop van loten voor de Zonnebloem is weer van start gegaan. Onze vrijwilligers komen ook bij u aan de deur. Koopt u alstublieft loten van onze vrijwilligers. Hiermee steunt u uw plaatselijke Zonnebloemafdeling. Akke Louwerman, Namens De Zonnebloem Hertme/Zenderen Oproep nieuwe jeugdleden KV Hertme De klootschietersvereniging Hertme heeft vanaf komend seizoen (seizoen 2018-2019) weer plaats voor enthousiaste jeugdleden. Lijkt het je leuk om eens per 2 weken op zondagochtend te klootschieten bij de grootste sportvereniging van Hertme? Aarzel dan niet en schrijf je in als lid! De nieuwe competitie start eind augustus. Wanneer je je inschrijft vóór 1 juni aanstaande kun je de nieuwe competitie meteen mee doen. Aanmeldingen en verdere info via René Kattenpoel Oude Heerink (renekattenpoel@hotmail.com) of info@kvhertme.nl. Graag tot ziens! Met sportieve groet, Bart Monnink, Namens bestuur en leden Klootschietersvereniging Hertme Colofon:  Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor der-den, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet” en op www.Hertme.nl onder Borne Boeit. Agenda mei 6 mei Lentewandeling van het Kloosterpad in Zenderen Start tussen 9.00 uur en 14.00 uur bij de Zwanenhof 9 mei De Werkgroep Jeugd houdt haar jaarlijkse perkgoedactie Uitgifte vindt plaats op woensdag 9 mei op het Pastoor Veegerplein 15 mei ZijActief naar een voorlichtingsavond van huidtherapeute Kirsten Masselink in ‘De Poort van Borne’ 12, 16, 17, 23 en 24 mei De oorlogsdocumentaire “Nooit Verteld” in Hotel Jachtlust Aanvang van de film is om 20.00 uur 24 mei De regionale boottocht over het Twentekanaal van de Zonnebloem Inschepen om 9.30 uur bij de aanlegsteiger Haven 12  in Goor Agenda komende maanden 4 tot en met 9 juni Collecte van het Epilepsiefonds 5 juni Gezellige middag van de Zonnebloem in de kantine van ZV 15 september Percussion live in het openluchttheater in Hertme Wilt u iets plaatsen in de gazet van juni? Stuur uw informatie uiterlijk 20 mei naar gazethertme@gmail.com. Uitgave: Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer en Rian Jannink  Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hof in Huis-Winkelcafé-Horecazaal-feesten & partijen (074-3492852) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557)