Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 148 november 2017 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Op 28 augustus 1939 kondigt de Nederlandse regering de algemene mobilisatie af. Honderden extra treinen worden ingezet en binnen enkele dagen zitten 280.000 soldaten op hun post. Zo ook Bets Kolner. Hij was in dienst van de cavalerie. Op de foto middelste rij links met sigaret. Wist u dat..... Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood in Hertme 1.300 kg aan kleding en schoeisel         heeft opgebracht? Sam’s kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen         hartelijk danken!         Namens Sam’s kledingactie, Charles Liedenbaum De collecte voor de Nierstichting in Hertme € 379,88 heeft opgebracht? Gevers en         collectanten worden hartelijk bedankt!                                 Namens de Nierstichting, Herman Tönis Nestkastenproject Basisschool St. Aegidius - Vogelwerkgroep De Grutto Weerselo Ook dit jaar hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8 de nestkastjes gecontroleerd die rond de school en in het openluchttheater hangen. De school heeft enige jaren geleden de kastjes gekregen van de vogelwerkgroep uit Weerselo. Dit jaar zijn 26 kastjes geïnspecteerd. De resultaten waren als volgt: 4 kastjes waren niet bezet; 9 kastjes waren bezet door de koolmees, jammer dat we in         1 kastje een nestje dode mezen aantroffen; 7 kastjes waren bezet door de pimpelmees; 4 kastjes waren bezet door de spreeuw; en 2 kastjes door de boomklever.                                Dit jaar hebben we in tegenstelling tot andere jaren geen bonte of grauwe vliegenvanger in onze kastjes aangetroffen. We mogen echter van een mooi resultaat spreken. Ongeveer 80 % van de kastjes was bezet. Deze resultaten worden ook doorgegeven aan de vogelwerkgroep in Weerselo. Namens groep 6,7 en 8 Jos Kemna Herfstwandeling Kloosterpad Zenderen Jubileumwandeling        Op zondag 5 november aanstaande is de Herfstwandeling van Kloosterpad Zenderen. Het is een jubileumwandeling want Kloosterpad bestaat 10 jaar. Duizenden wandelaars hebben de route reeds gelopen. De start is vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur bij de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6. Kloosterpad is een zeer bijzondere meditatieve wandelroute die de 3 kloosters van Zenderen (Karmelieten – Carmelitessen en Bezinningscentrum de Zwanenhof ) met elkaar verbindt. Ook de kerken van Hertme en Zenderen liggen aan de wandelroute. Tevens gaat de route door de prachtige natuur van Landgoed Weleveld. De 11 kilometer wandelaar loopt daar over de schouwpaden van de Bornsche  en de Oude Bornsche beek. Vooral in de herfst een lust voor het oog. De wandelroute heeft 3 afstanden: 5 - 8 – 11 kilometer. Tijdens de wandeling bestaat de mogelijkheid in de kloosters en kerken te kijken. Hier worden rondleidingen gegeven. In het Carmelitessenklooster (slotklooster) is alleen het openbare gedeelte te bezichtigen. In de grote bezoekersruimte van het klooster wordt de film “Leven binnen de Kloostermuren” getoond. Deze film gaat over het dagelijks leven van de zusters. Heel bijzonder!! Aan de buitenkant van de slotmuur van het klooster is de Kruisweg te bezichtigen. In het Karmelietenklooster is een expositie over Titus Brandsma. Mensen die liever niet willen of niet kunnen wandelen, mogen gerust meedoen aan de rondleidingen in de kloosters. Op landgoed Weleveld staat een beeldengroep die de rangen en standen in de 13e eeuw voorstelt. “Middeleeuws Weleveld” Op de terugweg staat de in Saksische stijl gebouwde veel bezochte Mariakapel midden op de Zendersche Esch. Van hieruit zijn  de 3 kloosters te zien. De wandelaar wordt aangeraden op tijd te vertrekken Er is veel te zien onderweg. De route kan ook gefietst worden (14.8 kilometer.) Meer informatie op de website: www.kloosterpadzenderen.nl Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2017 Prijsnummer  Prijs  Gevallen op 1e prijs € 15.000,- 0112277 2e prijs € 10.000,- 0174011 3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,- 0532438 4e prijs    Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 0262935 5e prijs    Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 0398665 6e prijs € 2.500,- 0065286 7e prijs € 2.500,- 0728737 8e prijs € 2.500,- 0615839 9e prijs € 1.000,- 0422441 10e prijs € 1.000,- 0104802 11e prijs   Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1051249 12e prijs   Weekendje weg t.w.v. € 445,- 0878665 13e prijs   Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1306852 14e prijs € 445,- 0952356 15e prijs € 445,- 0659601 16e prijs € 445,- 0817912 17e prijs € 445,- 0244379 18e prijs € 445,- 0127478 19e prijs     iPad t.w.v. € 400,- 0169035 20e prijs   iPad t.w.v. € 400,- 0146311 21e prijs     iPad t.w.v. € 400,- 1022595 22e prijs     E-reader t.w.v. € 129,- 0909563 23e prijs    E-reader t.w.v. € 129,- 0005621 24e prijs    E-reader t.w.v. € 129,- 0211480 25e prijs    E-reader t.w.v. € 129,- 0998560 26e prijs € 100,- 44515 (5 eindcijfers) 27e prijs € 100,- 85949 (5 eindcijfers) 28e prijs € 100,- 89226 (5 eindcijfers) 29e prijs € 50,- 3762 (4 eindcijfers) 30e prijs € 50,- 8303 (4 eindcijfers) 31e prijs € 50,- 1064 (4 eindcijfers) 32e prijs € 50,- 0887 (4 eindcijfers) 33e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 746 (3 eindcijfers) 34e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 095 (3 eindcijfers) 35e prijs     Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,- 164 (3 eindcijfers) 36e prijs     Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,- 678 (3 eindcijfers) Totaal 6.670 prijzen Onder voorbehoud van typefouten Nieuws van de Zonnebloem Het Nationaal Ouderenfonds organiseert voor de gasten van de regio Zonnehof een kerstdiner. De Zonnebloem Hertme/Zenderen valt in deze regio. Voor onze afdeling zijn 6 plaatsen beschikbaar. Aan het diner zijn geen kosten verbonden. Het diner vindt plaats op woensdag 20 december bij hotel Van der Valk in Hengelo. Hoe laat u verwacht wordt is nog niet bekend, maar dit zal tegen het eind van de middag zijn. U kunt zich voor 15 november opgeven bij Akke Louwerman via telefoonnummer 06- 16253939. Graag doorgeven of u vervoer nodig heeft, of rekening moet worden gehouden met een dieet en of de rollator/rolstoel mee gaat. Met vriendelijke groeten, Akke Louwerman Opening kerststal Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar de Kerststal voor de inwoners van Hertme weer feestelijk worden geopend! De opening vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 december om 16.00 uur. In de Gazet van december lezen jullie hier meer over. Vorig jaar hebben wij met het 10-jarig jubileum gezorgd voor een kerstboom en hebben wij verlichting aangeschaft. Dit initiatief werd door de inwoners van Hertme zeer gewaardeerd vandaar dat wij ook dit jaar weer voor een mooie grote kerstboom willen zorgen. Daarom onze vraag aan alle inwoners van Hertme: Is er iemand die een grote dennenboom heeft of weet dat er een ge-kapt gaat/moet worden? En zo ja: zouden wij deze dan mogen ophalen? Zoals jullie misschien wel weten organiseren wij de opening van de Kerststal altijd "met een gesloten portemonnee" en is er dus geen budget voor de aankoop van een boom. Het zou fijn zijn als het lukt om dit jaar weer een mooie kerstboom voor Hertme te kunnen plaatsen! Heb je een idee of weet je een boom..... je kunt hiervoor contact opnemen met Mirjam van Santen (op telefoonnummer 3676557 of via 06-37329668). Alvast bedankt! Organisatie Opening Kerststal Renate Stokkingreef en Mirjam van Santen ZijActief: info over streeksieraden Op dinsdag 21 november komt Adrie Strikker-Hemmink ons alles vertellen over streeksieraden in Twente. De avond is in het Theaterhoes en begint om 20:00 uur. Namens het Bestuur, Truus Back ZijActief Regio Twente 70 jaar. Vrijdag 20 oktober 2017 vierde ZijActief Regio Twente haar 70 jarig bestaan. De Regio begon in 1947 als een samenwerking van enkele afdelingen van de Boerinnenbond, destijds was dat de kring Oldenzaal. In de jaren 60 werd de naam veranderd in K.P.O. Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie. Om met de tijd mee te gaan werd de naam voor de eeuwwisseling veranderd in ZijActief, Katholiek vrouwennetwerk.     Vijf jaar geleden werd ZijActief Overijssel opgeheven, door het wegvallen van subsidies. Om de krachten te bundelen werd Overijssel in twee regio’s verdeeld Regio Twente en Regio Salland. Sinds die tijd bestaat de Regio Twente uit 7 afdelingen: Beuningen, De Lutte, Goor, Haaksbergen, Hertme, Losser en Rossum, met samen ongeveer 500 leden. De doelstelling van ZijActief is voorlichting, ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling en ontplooiing. Het 70 jarig bestaan werd gevierd met een ontspanningsmiddag bij Partycentrum Hutten in Rossum. Met gebak, rozen, muziek en 175 aanwezigen, een zeer geslaagde middag. Met vriendelijke groeten, Rikie Kleisman Kennisgeving: R.K. Uitvaartvereniging Hertme                      Opgericht te Hertme, 25 juni 1944 Op woensdag 29 november vanaf 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van de R.K. Uitvaartvereniging Hertme gehouden. Deze vergadering vindt plaats in de gemeenschapsruimte van de kerk. Leden van de vereniging ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Personen, die lid willen worden van onze vereniging, zijn op deze avond ook van harte welkom! Voor informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met onze secretaris: telefonisch op 2666772 of per e-mail op: rkuvhertme@gmail.com Namens het Bestuur, Frans Schabbink Gezocht: vrijwilligers voor De Tuinkamer In de dagvoorziening De Tuinkamer zoeken we vrijwilligers. Voor een dag deel in de week. Wij zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met senioren. Zorgzaam zijn en misschien een beetje creatief. Graag onder de mensen zijn voor een praatje, een wandeling met hen willen maken maar ook hand en span diensten willen verrichten. Bent u de persoon die wij zoeken? Dan zou ik graag met u in contact komen. De Tuinkamer is geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Er staat koffie voor u klaar. Ik ben te bereiken onder telefoon nummer 06 34356316. Groeten, Helga van den Berg h.bergvande@carintreggeland.nl Extra bestuurslid voor de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Het bestuur van de SGH heeft wel eens eerder aangegeven dat we nog ruimte in het bestuur hadden voor extra bestuursleden. Een jaar geleden hebben we versterking van Gea Wissink gekregen en nu is er nog één plek vrij. Martin Kappert heeft een pauze ingelast om zich te concentreren op het gezin, de verhuizing en de verbouw van het café en zaal Liedenbaum. Verder geeft Esther Meijer aan dat naast het penningmeesterschap, zij niet veel gelegenheid heeft om andere taken te doen. Als we dan weten dat we ook eens afgesproken hebben dat niemand voor eeuwig bestuurslid is, leidt het tot de conclusie dat we maar eens werk moeten maken van het invullen van de open plek. Ons schaap met 5 poten komt uit het buitengebied, is bij voorkeur vrouwelijk, heeft ondernemersbloed en voelt zich jong. Precies, zo’n iemand wil iedereen wel in zijn club. Ook als je denkt dat de beschrijving ook maar half op je past, laat dan eens van je horen. Vaak helpt het om de werkzaamheden eens te zien en de sfeer  te proeven. Neem gerust contact op. Groeten, Jaco Nies telefoonnummer 851 3623. Dorpsavond wordt 22 maart 2018 Om de  oefening van de Muziekvereniging in het Theaterhoes niet in de weg te zitten, schuiven we de Dorpsavond een dag op: donderdag 22 maart 2018 (in de vorige Gazet stond 21 maart). Groeten, Jaco Nies Nederlandse Brandwondenstichting De collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting heeft dit jaar € 379,40 opgebracht. Namens de stichting dank ik u allen voor uw gift en wil ik alle collectanten danken voor hun inzet. Na 30 jaar met veel plezier de collecte van de Nederlandse Brandwonden stichting voor Hertme te hebben georganiseerd, draag ik graag het stokje aan iemand anders over. Het gaat om 7 collectanten die in Hertme collecteren en de routes zijn bekend. Het zou fijn zijn dat de collectanten die elk jaar trouw lopen voor het goede doel, dit kunnen blijven doen om mensen met brandwonden te helpen en onderzoek naar littekenweefsel te steunen. Wie helpt me om de collecte ook volgend jaar in Hertme weer door te kunnen laten gaan en durft de uitdaging aan? Je kunt je aanmelden bij Lies Oude Egberink op telefoonnummer 074-2672385 of bij Marjan Visser via telefoonnummer 0546-451495. Graag wil ik alle collectanten hartelijk danken voor hun jarenlange, goede en trouwe inzet. Ik ben jullie zeer dankbaar dat ik zovele jaren een beroep op jullie heb kunnen doen. Voor mijn opvolger moet het een eer zijn om met jullie te mogen werken! Met vriendelijke groet, Lies Oude Egberink Vetcontainer Er staat soms een vetcontainer bij het trafohuisje naast het kerkhof (met name tijdens de feestdagen en de jaarwisseling). Als deze er niet staat, kan het vet hier niet achtergelaten worden, maar kunt u het naar Twente milieu brengen. Agenda november  3 november Een activiteit van de werkgroep Jeugd. Nadere informatie volgt… 5 november Herfstwandeling Kloosterpad Zenderen Gestart kan worden tussen 9.00 uur en 14.00 uur bij de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 21 november ZijActief: avond over streeksieraden Vanaf 20.00 uur in het Theaterhoes 29 november Algemene Ledenvergadering van de RK Uitvaartvereniging Hertme Vanaf 20.00 uur in de gemeenschapsruimte van de kerk 20 december Kerstdiner van het Nationaal Ouderenfonds voor de Zonnebloem regio Zonnehof Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen bepaalde berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen de betrokken partijen niet worden geïnformeerd. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.   Uitgave:         Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557) Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com