Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 159 november 2018 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Het jubilerende bestuur ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van muziekvereniging St. Gregorius in 1982. V.l.n.r: Hennie Hesselink, Henriëtte Pisano, George in het Veld, Piet Haitjema. Staand: Frans Schabbink, Gerard Kemna, Frans Kleissen, Johan Monnink en Tonnie Monnink. Opbrengst kledingactie De kledinginzameling van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood, die in de week van 24 t/m. 29 september in Hertme is gehouden, heeft ruim 650 kilo kleding opgebracht. Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Om de actie volgend voorjaar weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding te bewaren. Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2018 trekking 8 oktober 2018 te Breda. 1e prijs € 15.000,-        lotnr:       0749977 2e prijs € 10.000,-         lotnr:       0884499 3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500    lotnr:            0117147 4e prijs Elektrische fiets    lotnr:       0732026 5e prijs Elektrische fiets    lotnr:       0621582 6e prijs Elektrische fiets   lotnr:       0948541 7e prijs € 2.500,-     lotnr: 0211931    8e prijs € 2.500,-   lotnr: 0448799 9e prijs € 1.000,-   lotnr: 0988693 10e prijs € 1.000,-   lotnr: 0821872 11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,-   lotnr: 1007847 12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,-   lotnr: 0492307 13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,-   lotnr: 0445011 14e prijs € 445,-   lotnr: 0005483 15e prijs € 445,-   lotnr: 0908312 16e prijs € 445,-   lotnr: 0396999 17e prijs € 445,-   lotnr: 0743713 18e prijs € 445,-   lotnr: 0128163 19e prijs iPad t.w.v. € 400,-   lotnr: 0856342 20e prijs iPad t.w.v. € 400,-   lotnr: 0387373 21e prijs iPad t.w.v. € 400,-   lotnr: 0142707 22e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,-   lotnr: 0530076 23e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,-   lotnr: 0971608 24e prijs E-reader t.w.v. € 129,-   lotnr: 0667355 25e prijs E-reader t.w.v. € 129,-   lotnr: 0808337 26e prijs VVV bon t.w.v. € 100,-   lotnr: 43801 27e prijs VVV bon t.w.v. € 100,-     lotnr: 30243 28e prijs VVV bon t.w.v. € 100,-   lotnr: 94687 29e prijs VVV bon t.w.v. € 100,-   lotnr: 59748 30e prijs VVV bon t.w.v. € 100,-   lotnr: 84440 31e prijs € 50,-   lotnr: 5441 32e prijs € 50,-   lotnr: 2699 33e prijs € 50,-   lotnr: 6653 34e prijs € 15,-   lotnr: 353 35e prijs € 15,-    lotnr: 112 36e prijs € 15,-    lotnr: 245 Kijk voor meer informatie en meer winnende nummers op: zonnebloem.nl/loterij  Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting   Ook u, collectanten en gevers, vindt het werk van de Nederlandse Brandwonden Stichting belangrijk. Dankzij u hebben we in Hertme het mooie bedrag van € 420,33 bij elkaar gebracht. Door uw steun kan de Stichting haar droom: ‘een toekomst zonder littekens’ blijven nastreven. Alle collectanten, bedankt voor uw inzet; alle gevers bedankt voor uw gulle bijdrage. Betsy Paus, coördinator collecte Hertme-Zenderen Herfstwandeling Kloosterpad Zenderen 4 november Op zondag 4 november a.s. is de Herfstwandeling van het Kloosterpad Zenderen. Start vanaf 9.00 uur – 14.00 uur bij de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6. Het kloosterpad is een zeer bijzondere meditatieve wandelroute die de drie kloosters van Zenderen (Karmelieten – Carmelitessen en Bezinningscentrum de Zwanenhof) met elkaar verbindt. Ook de kerken van Hertme en Zenderen liggen aan de wandelroute. Tevens gaat de route door de prachtige natuur van Landgoed Weleveld. De 11 km. wandelaar loopt daar over de schouwpaden van de Bornsche  en de Oude Bornsche beek. De route kan ook worden gefietst (14,8 km.) De wandelroute heeft vier afstanden: 3 - 5 - 8 - 11 km. (de 3 km. is nieuw) Bij de wandelingen bestaat de mogelijkheid in de kloosters en kerken te kijken. Hier worden rondleidingen gegeven. In het Carmelitessenklooster  (slotklooster) is alleen het openbare gedeelte te bezichtigen. In de grote bezoekersruimte van het klooster wordt de film “Leven binnen de Kloostermuren” getoond. Deze film gaat over het dagelijks leven van de zusters. Heel bijzonder! Aan de buitenkant van de slotmuur van het klooster is de Kruisweg te bezichtigen. In het Karmelietenklooster is de tentoonstelling “Relieken, kom even kijken” opgesteld. Mensen die liever niet willen of niet kunnen wandelen, mogen gerust meedoen aan de rondleidingen in de kloosters. Op Landgoed Weleveld staat een beeldengroep die de rangen en standen in de 13e  eeuw voorstelt. “Het Middeleeuws Weleveld”. Op de terugweg staat de in Saksische stijl gebouwde veel bezochte Mariakapel midden op de Zendersche Esch. Van hieruit zijn  de drie kloosters te zien.De wandelaar wordt aangeraden niet te laat te vertrekken. Er is veel te zien onderweg. Meer informatie op de website: www.kloosterpadzenderen.nl Tentoonstelling Bussemakerhuis 2 november 2018  – 2 februari 2019 Martelaressen van adel In het begin van de zestiende eeuw ontwikkelden zich in Europa reformatorische bewegingen die al snel in conflict kwamen met de macht van de heersende Kerk. Met Luther en Calvijn als voorgangers ontstond er een schisma in de door het Vaticaan beheerste wereld van de rooms- katholieken. Ook Twente ontkwam niet aan deze geloofsscheuring. Temidden van het opkomende protestantisme kregen de pastoors in de jaren 1540- 1550 sporadisch te maken met de wederdopers, een groep gelovigen waaruit de latere doopsgezinden zijn voortgekomen. Hun invloed had aanvankelijk een beperkt karakter. Dat was vooral te wijten aan de strenge vervolgingen die op bevel van landvoogdes Maria van Hongarije werden uitgevoerd. Wie van ‘doperse sympathieën’ werd verdacht, eindigde doorgaans op het schavot, met een steen in de rivier of op de brandstapel. Twee van deze verdachte personen, Maria van Beckum en haar schoonzuster Ursula van Werdum, woonden op het Nijenhuis in Diepenheim. Beiden waren van adel. Heimelijk  hingen ze de nieuwe doperse leer aan hetgeen hun dood zou worden. In opdracht van Goossen van Raesfelt, de toenmalige Drost van Twente, werden ze gearresteerd en na verhoor in Deventer opgesloten in de kerker van kasteel Twickel in Delden. Ondanks alle pogingen om de beide joffers weer terug te brengen in de schoot van de moederkerk, bleven ze volharden in hun religieuze overtuiging. Op 13 november 1544 werden de beide standvastige freules veroordeeld tot de brandstapel op het galgenveld bij Delden. Hun executie is nadien uitvoerig bezongen in talloze martelaarsliederen. Historici en romanschrijvers zorgden er later voor dat de beide joffers niet in vergetelheid raakten. In het laatste aan Maria en Ursula gewijde boek, Martelaressen van adel, heeft auteur Henk Boom geprobeerd het kaf van het koren te scheiden als het om waarheidsvinding, feiten en fictie gaat. Met de tentoonstelling Martelaressen van adel wordt de bezoeker een beeld getoond over de periode en de omgeving waarin de beide joffers hebben geleefd. MARTELARESSEN VAN ADEL -2 november 2018 – 2 februari 2019 Museum Bussemakerhuis - -Ennekerdijk 11, BORNE www.bussemakerhuis.nl / 074-2669636 Dorpsavond 8 november 2018 over bossen rond Hertme Theaterhoes 20:00 uur   Zoals eerder aangekondigd nodigen we u uit voor een gesprek over de natuur om ons heen en in het bijzonder de bossen en bosjes in de omgeving van Hertme. We hebben ook een aantal ter zake deskundigen gevraagd hun verhaal te doen. De agenda ziet er dan als volgt uit: Opening en mededelingen De gemeente Borne heeft een plan gemaakt voor onderhoud van de bomen langs de         Hertmerweg, van dorp naar Jachtlust. Hierover zullen Gert Jan Hilgersom van de         Gemeente Borne en Martijn Lucas u bijpraten. Hans Gels van het Waterschap Vechtstromen zal u informeren over het beheer van de         beken en de directe omgeving ervan. Ook het retentiegebied komt daarbij kort aan de   orde. En dan de bossen rond Hertme. Jeroen Buunen van Staatsbosbeheer zal vertellen over het bos langs de Hertmerweg, van Jachtlust naar het dorp. We hebben ook een aantal eigenaren van andere bossen in de omgeving van Hertme bereid gevonden aanwezig te zijn om eventueel vragen te beantwoorden of nader in gesprek te gaan. Ach ja, in gesprek gaan. Daarom is er na het verhaal over de beken een pauze en ook een biertje aan het eind van de avond.    Van harte uitgenodigd!  Namens de SGH, Jaco Nies, Workshop bij Hof in Huis 15 november Een gezellige avond samen met vriendinnen, collega’s, (schoon)zussen? Dat kan! Hof in Huis organiseert in co-productie met Hip&Crea op 15 november een leuke workshop! We gaan een prachtige herfst festoen maken! Dit prachtige ‘bloemstuk’ kun je bijvoorbeeld aan de deur hangen, of gewoon op een mooie plek aan de muur... een geweldige decoratie! Inclusief koffie / thee en iets lekkers! €24,95 per persoon! Opgeven voor deze avond kan via info@hofinhuis.nl ZijActief:  20 november Creatief met bloemen De dames van ZijActief gaan dinsdag 20 november een adventstukje maken o.l.v. Gerry ter Keurs. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 17,50. De avond wordt gehouden in het Theaterhoes en begint om 20.00 uur. U kunt zich voor 10 november opgeven bij Ceciel Hesselink. Mail: cbhesselink@live.nl of tel.nr. 0742666764 Groeten namens bestuur ZijActief,  Rianne Aalderink Herfstconcert Fanfare St. Gregorius Hertme  25 november Durft u gure wind, striemende regen en vallend gebladerte te trotseren? Is uw gemoed geprangd door het somberende zwerk en de lange donkere dagen? Schuift u dan aan in de kerkbanken van de H. Stephanus in Hertme waar Fanfare St. Gregorius u zal onthalen op haar zonnige Herfstconcert. Dirigent Bert Sleumer leidt het orkest over bekende en minder bekende paden door het veelkleurig getinte muzikale herfstbos.                                                                                                                                    Zondag 25 november, aanvang 15.00 uur, H. Stephanuskerk Hertme.  Entree gratis         Stamppot buffet ‘t Hertmes Ambacht 25 november Op zondag 25 november aanstaande is het herfstconcert van fanfare St. Gregorius in de H. Stephanuskerk. Dit concert zal ongeveer van 15.00 uur tot 16.30 uur duren. Aansluitend bieden wij van ‘t Hertmes Ambacht u een uitgebreid stamppotbuffet, inclusief 1 consumptie aan voor het bedrag van € 14,50 per persoon. Deze speciale actie geldt alleen op basis van reservering. U kunt uitsluitend telefonisch reserveren op tel. nr. 074-8538849. Reserveren kan uiterlijk tot en met 22 november. Hopelijk zien  en spreken we u op 25 november . Met vriendelijke groeten Lereau Hulsink ‘t Hertmes Ambacht. Nieuws van de Zonnebloem: Kerstdiner 12 december De Nationale Ouderen Bond organiseert samen met Hotel Van der Valk in Hengelo dit jaar op 12 december een kerstdiner voor 60 gasten van de Zonnebloem. Voor de afdeling Hertme/Zenderen zijn er 6 plaatsen beschikbaar. De zaal is open vanaf 17.00 uur. Het diner begint om 17.30 uur  en zal tot 20.15 uur duren. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het vervoer moet zelf geregeld worden, maar als dit problemen oplevert hoor ik dat graag. U kunt zich aanmelden voor 18 november bij Akke Louwerman tel. 074-2660360 Wist u dat…? Alle artikelen die gestuurd worden naar het mailadres gazethertme@gmail.com ook direct op het Hertmeplein onder de website Borne Boeit worden geplaatst? De collecte van het Diabetesfonds  plaats vindt tussen 27 oktober en 3 november? in de vorige Gazet een leuk stukje geplaatst is over een Zonnebloem activiteit. Dit is niet geschreven door Hennie Kemna maar door zijn collega Aniek Timmers?  Ere wie ere toe komt.. Koor “Contrast”  op zoek is naar nieuwe enthousiaste leden?!! Lijkt het je leuk om mee te zingen kom dan vrijblijvend eens een repetitie mee doen, dinsdagavond van 19.30 uur – 21.00 in de kerk. Voor meer info bel: 06-41867273 Lintje voor Ben Blenke In Hertme kreeg Ben Blenke woensdagavond uit handen van burgemeester Rob Welten een koninklijke onderscheiding voor zijn enorme inzet voor de gemeenschap. “Echt een indrukwekkende staat van verdiensten”, vond Welten. Meer dan een bloemlezing van alle activiteiten kon hij in zijn toespraak niet kwijt, op de avond van de R.K. Uitvaartvereniging Hertme waarvan Blenke na maar liefst 47 jaar als bestuurslid afscheid nam. Als 14-jarig knaapje begon Ben zijn indrukwekkende vrijwilligerscarrière als koorzanger (tenor) bij het kerkkoor van de geloofsgemeenschap H. Stephanus. Sinds 2002 is hij als dirigent verbonden aan het koor. Na een lidmaatschap van ruim 70 jaar wordt hij in de geloofsgemeenschap Hertme gezien als een cultuurbewaker van de kerkelijke gebruiken en met name de Gregoriaanse muziek. In 1973 begon Ben als koorzanger bij herenkoor Camarata Twente en in 1975 werd Ben ook lid van het kerkkoor te Saasveld. Zo was hij lange tijd aan drie koren verbonden als zanger. Hij bezocht drie avonden in de week de repetities naast de uitvoeringen die meestal twee keer per week plaatsvonden. Ook de mensen van de Heemkundegroep Hertme kunnen al zo’n dertig jaar rekenen op de betrokkenheid van Ben. Hij is vraagbaak voor de vereniging en medeorganisator van diverse activiteiten en tentoonstellingen van de vereniging. Ben is daarnaast één van de geïnterviewden voor de documentaire ‘Nooit Verteld’, een film over Hertme in de Tweede Wereldoorlog. En dan is er nog de inzet voor het schoolbestuur van St. Aegidiusschool in Hertme, de activiteiten voor de Kleiduiven schietvereniging én zijn deelname als hoofdrolspeler in de eerste Passiespelen in het Openluchttheater. Daarmee is de lijst nog niet eens compleet. Kortom een man die zeer actief is binnen de gemeenschap en waarop praktisch nooit tevergeefs een beroep kon worden gedaan. BEN BEDANKT! Woningbouw Roskam Landen De ontwikkeling en verkoop van het nieuwbouwplan Roskam Landen is in volle gang. Op 17 april jl. hebben alle Hertmenaren de mogelijkheid gehad om mee te denken over de keuze voor de inrichting van het openbare groen. Tevens zijn die avond de inrichtingsplannen van de landschappelijke inpassing van de nieuwbouwlocatie getoond. De aanwezigen is gevraagd om hun suggesties en opmerkingen te geven ten aanzien van twee gepresenteerde varianten van de openbare ruimte. De wensen van de betrokkenen zijn meegenomen en in overleg met de SGH, werkgroep woningbouw. Er is een tussenoplossing ontworpen voor het openbare groen tussen de bestaande bouw en het nieuwbouwplan die zoveel mogelijk aansluit bij de huidige inrichting. De bestaande watergangen aan de linkerzijde van het nieuwbouwplan worden omgevormd tot wadi, waarbij de zuidelijke watergang met 1 meter zal worden verbreed. Daarnaast zal het bestaande groenplantsoen worden vernieuwd tot een bosplantsoen. In het inrichtingsplan is tevens ruimte gemaakt voor parkeren in het openbare gebied. De verkoop van de woningen loopt voorspoedig, de eerste kavels zijn inmiddels verkocht. Er zijn in totaal drie kavels onverkocht, waarvan er momenteel één kavel onder optie is. Deze kavels bieden mogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande woning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Temmink op 074-2658630. Afscheid Bert Monnink van het Bestuur SGH Op 18 november heeft Bert Monnink afscheid genomen van het Bestuur van de SGH. Samen met zijn vrouw José heeft Bert de AED in het dorp beheerd en de benodigde cursussen georganiseerd. Dat is nu in handen van Kerstin Maassen-van de Brink. Bert herinnerde iedereen er aan dat saamhorigheid een groot goed is en dat projecten als destijds voor het Pastoor Veegerplein daar aan bij kunnen dragen. Hartelijk bedankt Bert voor je bijdrage aan de gemeenschap.   Jaco Nies, voorzitter Bestuur SGH Agenda november 27 oktober t/m 3 november Collecte Diabetesfonds 2 november 2018 – 2 februari 2019                                            Tentoonstelling “Martelaressen van de adel”            Museum  Bussemakerhuis Borne 2 november Excursie Werkgroep Jeugd naar politiebureau Hengelo 4 november Kloosterpadwandeling De aanvang is om 9.00 uur, zie info elders in de gazet 8 november Dorpsavond over beheer van bossen rond Hertme 15  november “Hof in Huis” workshop  Festoen maken. Aanvang 19.30 uur kosten € 24.95 opgave via info@hofinhuis.nl   20 november ZijActief-avond Adventsstukje maken.  20.00 uur Theaterhoes Kosten: € 17,50 25 november Herfstconcert fanfare St. Gregorius H. Stephanuskerk aanvang 15.00 uur toegang gratis & Stamppotbuffet ‘t Hertmes Ambacht 18 september September activiteit van De Zonnebloem: bezoek aan Oldenzaal Vertrek om 13.00 uur vanaf het kerkplein van Zenderen Agenda komende maanden 12 december Kerstdiner Zonnebloem , zie info elders in de gazet   Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet” en op www.Hertme.nl  onder Borne Boeit.   Uitgave:         Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer / Jory Kappert / Rian Jannink Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hof in Huis-Winkelcafé-Horecazaal-feesten & partijen (074-3492852) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon "de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557) Hedeveld bio eieren - René en Rian Jannink-Schabbink www.facebook.com/eerlijkei/ Restaurant ‘t Hertmes Ambacht, Lereau Hulsink (074-8538849) www.hertmesambacht.nl Stuur uw informatie voor de 20e van elke maand naar: gazethertme@gmail.com