Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme
De Gazet van Hertme,  uitgave 146 september 2017 Uit de oude doos van de Heemkundegroep… Schoolverlaters 1979. Zonnebloem Hertme/Zenderen September-activiteit Op dinsdagmiddag 19 september gaan we naar Nordhorn. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein in Zenderen. Eerst brengen we een bezoek aan de dierentuin. Hier wordt voor een hapje en een drankje gezorgd. Daarna gaan we voor een gezellig samenzijn naar Pier99 waar we ook een warme maaltijd zullen eten. Eventuele drankjes komen hier voor eigen rekening. Pier99 is een mix van café/restaurant/lounge. Het ligt aan de Nordhornse Vechtesee. Hier kun je heerlijk op het terras zitten met uitzicht over het meer. De keuken staat goed bekend. Kortom, het is hier heerlijk toeven. Tegen half zeven rijden we terug naar huis. De kosten voor het uitje bedragen € 15,- per persoon. Opgave uiterlijk 12 september bij Berndien Mekenkamp (074-2665110), Monique Mossel (074-2668152) en Anniek Timmers (074-2663467). Wanneer u van huis opgehaald wilt worden, kunt u dat bij opgave aangeven. Akke Louwerman, namens de Zonnebloem Hertme/Zenderen Project “Red de Vlinder en de Bij” Groep 6 / 7 / 8 van de Aegidiusschool heeft recentelijk meegedaan aan het scholenproject "Red de Vlinder en de Bij". Er werd een bloemenmengsel ingezaaid en ingeharkt door de 16 leerlingen van deze groepen. Hier is in het retentiegebied van het Waterschap in Hertme een mooie bloemenstrook uit voortgekomen. Gezien alle positieve reacties is het project ons inziens meer dan geslaagd! Wij willen jullie voor de prettige mede- en samenwerking van harte dankzeggen. Dit jaar hebben binnen ons verenigingsgebied alleen al 8 scholen aan dit project meegedaan. Op veel plekken ziet het er, mede dankzij de jeugd, weer bloem- en kleurrijk uit. Daar zijn de vlinders en bijen de afgelopen maanden, maar ook de komende maand, beslist goed mee geholpen. Hopelijk gaan de kinderen met hun ouders, opa(‘s) en oma(‘s) samen nog eens kijken naar de volop bloeiende strook.   Namens de jeugdcommissie van de Natuur- en Vogelwerkgroep “De Grutto” nogmaals hartelijk dank en de groetjes aan alle leerlingen. Met vriendelijke natuurgroet, Wim Wijering en Jos Kemna Hertme is een “mini-bieb” rijker Misschien heeft u hem al zien staan; de mini-bieb aan de Hertmerweg. Dit kastje is gevuld met boeken, die u gratis mag meenemen en lezen. Volgens initiatiefnemer Mario van Santen is de mini-bieb een bekend verschijnsel: “Je komt ze in veel meer dorpen en steden tegen. Dus vond ik dat Hertme niet kon achterblijven. Het is een kleine moeite. Als het initiatief wordt gewaardeerd, wil ik er te zijner tijd wel eens wat moois van maken. Nu wil ik eerst even zien of het gaat lopen. Het principe van de mini-bieb is simpel. De boeken die er in zitten, mag je gratis meenemen. Heb je het boek uit, dan mag je het terugbrengen, maar je mag het ook houden. Het zou wel leuk zijn als je er zelf dan een ander boek in terug stopt. Zo laat je anderen ook meegenieten en wordt het een gezamenlijk initiatief, waar we allemaal van kunnen genieten. En als er steeds andere boeken in het kastje zitten, blijft het steeds een verrassing of er nog wat nieuws te vinden is.” Met vriendelijke groeten, Mario van Santen    Afsluiting Werkgroep Jeugd  Vrijdagavond 7 juli was het weer zover: de jaarafsluiting van de Werkgroep Jeugd! We zijn met een grote groep naar de Bornsche beek gefietst en aan de kanotocht begonnen. Nog voor we de Stroom Esch achter ons zouden laten, had iedereen het water al gevoeld (ondanks pogingen om met de kano via de rotonde weer te water te gaan). Toen iedereen over was hebben we bij Buitensport Twente gezamenlijk iets gegeten en gedronken. De Werkgroep Jeugd wil alle jeugd bedanken voor de grote opkomst aan de activiteiten van het afgelopen jaar! Op 15 september gaan we weer van start met de 1ste activiteit van het nieuwe schooljaar. De kinderen uit groep 8 zijn dan ook van harte welkom. Verdere informatie volgt per e-mail. ZijActief op excursie naar het Oranjemuseum ZijActief Hertme gaat dinsdag 19 september  op excursie naar het Oranjemuseum in Diepenheim. We willen graag om 13.00 uur vertrekken vanaf het kerkplein. Als u mee wilt, kunt u zich vóór 10 september bij Renate opgeven via tel. 074-2668939 of per e-mail: r.d.stokkingreef@gmail.com. De eigen bijdrage voor deze excursie bedraagt € 3,50. We hopen op een grote deelname. Truus Back, namens bestuur ZijActief “De Knestebötkes” gaan weer van start De vakantietijd nadert zijn einde. We moesten onszelf de laatste weken lenig houden. Maar nu zijn we blij dat we weer in groepsverband aan de slag kunnen. “Hertme in beweging”, ofwel “De Knestebötkes”, onder de bezielende leiding van Gineke Heersche begint weer op donderdag 7 september. Gineke verstaat de kunst alle “bötte, die verstiefd zind raakt”, weer los te maken. Alle “bötkes motn er an geleuv’n. Als je 60 bent geweest is dat wekelijks nodig. Dus elke donderdag van 9.45 uur tot 10.30 uur heeft deze super gezellige en gezonde happening plaats in Hertme. De kosten bedragen € 7,50 voor 4 keer. Daarna wordt er nog een kopje koffie gedronken bij Ria. (€ 1,-). We nodigen iedereen uit, om “bie de groep te komm’n”. Weet je welkom! Ook om het een keer te proberen. Helaas is “zaal Liedenbaum” alleen nog in september beschikbaar. Samen gaan we bij de eerst volgende gelegenheid bespreken welke mogelijkheden er zijn, hopelijk op eenzelfde financiële basis. Tot ziens op 7 september!  Zr.Josephine   Dorpsdag Hertme 2017  Beste inwoners van Hertme, Je zult het als trouwe lezer van de Gazet natuurlijk niet gemist hebben: op 16 september hebben we een Dorpsdag in en rond het Theaterhoes. Dit jaar heeft deze dag het thema: De sterkste van Hertme.  We willen met elkaar in teamverband strijden om de eer van het sterkste team van Hertme. Het komt dus aan op kracht, inzicht en snelheid. We vragen je teams te vormen en mee te doen. Je kunt je opgeven als familie, straat, buurt, klas, vrienden of vanuit verenigingsverband. Het maakt helemaal niets uit, als je maar een sportief en gezellig team vormt. We strijden in twee categorieën. Van 8 tot 15 en van 16 tot 99 jaar. Een team bestaat uit 6 personen (m/v) die het tegen de andere teams gaan opnemen. Na de sportieve strijd is er natuurlijk voldoende eten en drinken aanwezig en gaan we een feestje bouwen. Doe je mee? Het belooft een groot spektakel te worden! Inschrijven doe je natuurlijk meteen maar uiterlijk op 9 september bij Jan of Michel: Jan:       vriej24@gmail.com     06-18471501 Michel: info@dekoller.nl    06-10153936 Een Dorpsdag is natuurlijk voor het hele dorp c.q. voor iedereen. Dus neem je familie en kinderen maar mee, want er is voor elke leeftijd van alles te beleven. Voor de deelnemende teams: even aanmelden! En noteer: 16 september 2017 vanaf 16.00 uur in het Theaterhoes en omgeving. Michel, Stephan en Jan Doe mee met de inzamelactie van Sam’s Kledingactie in Hertme en steun Cordaid Mensen in Nood! Van maandag 25 tot en met zaterdag 30 september 12.00 uur vindt in Hertme de kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare, kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken brengen naar de garage nabij het Theaterhoes van het Openluchttheater. Doel najaarsactie 2017: hongersnood bestrijden in Zuid-Soedan In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen in delen van Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog en droogte. Het weinige geld dat in het land beschikbaar is, besteedt de regering aan wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Program rapporteert dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en ondervoeding. De oorlog heeft de landbouw volledig verwoest. Waterputten zijn vernietigd en de infrastructuur is onbruikbaar. De gezinnen, voornamelijk boeren, hebben het weinige dat ze nog hebben volledig gebruikt en kunnen geen kant op. Het vee is verloren gegaan en hun gereedschap is vernietigd. Maandenlang hebben ze moeten leven van de planten die ze konden vinden en de enkele vis die ze konden vangen. De droogte blijft aanhouden. Al meer dan twee jaar heeft het niet geregend in Zuid-Soedan en de bevolking is voor de voedselvoorziening afhankelijk van waterputten. Als er niet ingegrepen wordt, zal de helft van de bevolking slachtoffer worden van de hongersnood. Hieronder zijn méér dan 200.000 jonge kinderen. Cordaid heeft, met steun van Sam’s Kledingactie, een programma ontwikkeld om de bevolking van Zuid-Soedan te helpen. Cordaid gelooft in hulp die structureel is. Er zijn hulppakketten gemaakt die de bevolking helpen om hun eigen voedselvoorziening weer op gang te krijgen. Cordaid wil 3.800 huishoudens (11.400 mensen) voorzien van zo’n pakket, dat bestaat uit een vissersuitrusting, landbouwgereedschap en zaden. Eén pakket kost € 75,-. Met deze pakketten kunnen gezinnen weer zelfvoorzienend worden. De bijdrage van Sam’s is concreet: elke ingezamelde kilo draagt bij. Met de opbrengst van 350 kilo kleding kunnen we een gezin helpen met een vissersuitrusting. Met 750 kilo kleding kunnen we één gezin een compleet hulppakket, inclusief gereedschap en zaden aanbieden. Colofon: Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd en doorverteld. Voorwaarde is dat u de ontvanger laat weten dat het uit de “Gazet van Hertme” komt. De redactie is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat in voorkomende gevallen berichten kunnen worden geweigerd omdat ze grievend zijn voor derden, niet interessant genoeg voor een brede groep inwoners van Hertme of simpelweg omdat het aanbod de ruimte overstijgt. Hierover zullen betrokken partijen niet worden geïnformeerd. Bij alle berichten wordt vermeld van wie de redactie deze ontvangen heeft dan wel wie het bericht geschreven heeft. De Gazet van Hertme is ook digitaal te lezen op de website van de Heemkunde-groep Hertme: www.heemkundegroephertme.nl onder het tabje “Gazet”.  Agenda september 15 september Eerste activiteit van het nieuwe schooljaar van de Werkgroep Jeugd. 16 september Dorpsdag 2017: De sterkste van Hertme Vanaf: 16.00 uur Locatie: Theaterhoes en omgeving 19 september De Zonnebloem Hertme/Zenderen gaat naar Nordhorn Vertrek om 13.00 uur Vanaf het kerkplein in Zenderen De kosten voor het uitje bedragen € 15,- 19 september ZijActief op excursie naar het Oranjemuseum in Diepenheim Vertrek om 13.00 uur Vanaf het kerkplein in Hertme De eigen bijdrage is € 3,50 25 tot en met 30 september Sam’s Kledinginzamelingactie met steun aan Cordaid Mensen in nood Locatie: In de garage nabij het Theaterhoes Wilt u iets plaatsen in de gazet van oktober? Stuur uw informatie dan uiterlijk 20 september naar gazethertme@gmail.com. Uitgave: Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Redactie:  Esther Meijer   Advertenties De Gazet van Hertme werkt zonder winstoogmerk. De volgende ondernemers dragen bij aan de realisatie van de Gazet. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Aannemersbedrijf H. Blenke, Saasveld (074-2666775) Absoute uitvaartverzorging, Ronny Kolner, 24 uur per dag bereikbaar (06-53937616)          Alkoof Interieurs, Borne Autoschade-Taxatie-Erkend APK-bedrijf Rudy van de Logt Café Zaal Slijterij Liedenbaum (074-2661384) Dashorst Installatietechniek Saasveld (074-3494196) De Naober coaching, advies en mediation, J. de Vries (06-18471501) Elke auto schoon zonder water; www.autowassenzonderwater.nl Gerard Tijink, Timmer & metselwerk, ver/nieuwbouw (074-2667713) Hotel Jachtlust, Weerselosestraat 306 in Hertme (074-2661665) Kaashandel Zwerus-Hertme Kapsalon " de Kapperij" (Chantal) Hertme (074 – 2595434) Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes (074-2670575) Kole bouw- en timmerwerken (074-2672745) Minicamping de Köller, familie Lucas NAMACO-Twente, makelaardij: verkoop, aankoop en taxaties, www.namaco-twente.nl Patrick Oude Egberink (074-7002130) ’t Oale Bakkershoes (074-2669943) Pegge Tweewielers Bisschopstraat 8 in Weerselo (0541-741400/ 06-25448728), gratis haal/brengservice Remi Geerdink Dakwerken (06-83535493) De waterdichte oplossing! Renovatie & nieuwbouw Jos te Kiefte (06-55553089) Rijdende winkels Hesselink (0541-662471) T.H.S. technische installaties F. Stubbe (06-55554777) Topslagerij Roy Kemna, Goor (0547-273978) Ton Kuipers Ontwerp, www.TonKuipers.nl (074-2670557) ___________________________________________________________________