Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Hertme actueel

Jubilarissen Stephanuskoor Hertme in de schijnwerpers Vijf leden van het herenkoor van de geloofgemeenschap H. Stephanus Hertme zijn na afloop van de eucharistieviering van zondag 23 november gedecoreerd door pater van der Vegt vanwege hun jarenlange inzet voor de uitvoering van de koorzang. Bertus en Herman Schabbink (60 jaar), Ben Diepenmaat (40 jaar), Jan Volmer (12,5 jaar) en Ben Blenke 12,5 jaar koordirigent kregen de insignes en oorkondes van de St. Gregoriusvereniging als waardering en voor hun inzet voor de kerkmuziek. Ter gelegenheid van deze bijzondere koorjubilea zong het dames- en herenkoor  in de hoogmis onder leiding van de jubilerende dirigent Ben Blenke en aan het orgel Dorette ten Bokum de mis in C van Ch. Gounod. Ook werd ter nagedachtenis aan de dit jaar overleden dirigent/organist Joop Hulsman het lacrimosa dies illa uitgevoerd. Na afloop van de dienst sprak Johan Kleissen, lid van het parochiebestuur, de jubilarissen toe. Hij benadrukte het belang van het kerkkoor voor de geloofsgemeenschap en sprak zijn waardering uit voor de inzet van het koor in het algemeen en de jubilarissen in het bijzonder. Aansluitend aan de uitreiking werd door de koorleden op informele wijze het Caeciliafeest, de patrones van muziek en zangers, gevierd in zaal Liedenbaum. __________________________________________________________