Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Hertme actueel

Nieuwe website klootschietersvereniging                                                                                             Klootschieten in Hertme kent een lange traditie. Begin vorige eeuw werd er al kloot geschoten tegen de buurtschappen en dan met name in de wintermaanden wanneer de boeren meer tijd hadden om met ‘den kloot’ te strijden. Vaak gebeurde dit door middel van het “ophangen” van de kloot, waarbij de tegenstander werd uitgedaagd. Het ging dan om één persoon die een ander uitdaagde. Uiteraard gingen vele dorpsgenoten mee naar het veld om hem aan te “wiezen”. De inzet was vaak een vooraf bepaalde som geld. Uit overleveringsverhalen blijkt dat er menigmaal een                                heroïsche strijd is gestreden. 7 mei 1941 staat te boek als de oprichtingsdatum van de huidige club. Helaas zijn er uit die tijd geen documenten bewaard gebleven, die dit kunnen aantonen. Begin jaren zestig van de vorige eeuw werden er meerdere clubs opgericht zodat het spelen in competitieverband mogelijk werd. Hertme was aangesloten bij de toenmalige afdeling Weerselo, welke op haar beurt weer was aangesloten bij de 'Twentsche Klootschieters Bond' (TKB). Toen deze bond in 1979 haar naam veranderde in 'Kogelwerpbond', besloot men zelfstandig verder te gaan onder de naam 'Twentse Klootschieters Combinatie' en zocht men aansluiting bij de 'Nederlandse Klootschieters Bond' (NKB). Kijk voor meer informatie over deze vereniging op: www.kvhertme.nl ___________________________________________________________