Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Hertme actueel

Uitgave Markeboek Dulder 1647-1845  Al meer dan 20 jaar geleden wilde André Hottenhuis het markeboek Dulder  met verslagen van het markebestuur in druk uitgeven. Hij had het oude handschrift van het originele boek, dat bewaard wordt in Zwolle bij het Historisch Centrum Overijssel, toen al in leesbaar schrift omgezet (getranscribeerd). Door zijn voortijdig overlijden is dit project blijven liggen, totdat een werkgroep van Heemkunde Oalde gemeente Weersel het oppakte. Deze werkgroep heeft de transcriptie hertaald, d.w.z. de originele tekst omgezet naar begrijpelijk Nederlands en aangevuld met een uitgebreide toelichting op de aan de marke gekoppelde begrippen. In het kort wordt daarnaast verteld over de bijzondere huizen in Dulder zoals het Huis Saasveld, het Hoykink en het Stift Weerselo. Ook is er oog voor de vroegere haven Het Loo en het onderwijs in de marke Dulder. Aan het boek is een uittreksel van de “Akte van verdeling der marke Weerselo en Dulder” uit 1849 toegevoegd. Daarin kan men zien aan wie woeste grond werd toegewezen bij het opheffen van de marke en hoeveel men kreeg.Historicus Henk Woolderink gaf toestemming om het resultaat van zijn “Boerderijonderzoek”,voor zover het de marke Dulder betreft, toe te voegen. Dit is een overzichtelijke opgave, vanaf de oudst bekende gegevens tot en met 1832. Geregistreerd is in 1601 per erf, de grootte, de namen van de eigenaren en hoeveel belasting betaald moest worden. Hij vulde het aan met veel bijzonderheden van de erven, zoals de opvolgende eigenaren, de verschillende tienden en andere afdrachten die moesten worden betaald. Veel boerderijen in Dulder waren bijvoorbeeld eigendom van het Stift Weerselo of het Huis Saasveld. Het markeboek Dulder is professioneel uitgevoerd met vele prachtige foto’s van boerderijen en bijzondere illustraties. We kunnen hiermee de gang van zaken in de marke Dulder gedurende twee eeuwen volgen. Het is niet alleen boeiend om over deze historie te lezen, het is ook belangrijk dat we ons bewust worden van de plaatselijke geschiedenis, zodat we ontwikkelingen in het heden kunnen relateren aan gebeurtenissen uit het verleden. Samengevat een interessante uitgave voor genealogen, historici, bewoners en belangstellenden. Op 21 oktober wordt in Saasveld het eerste exemplaar aangeboden. INTEKENEN Om zeker te zijn van een boek kan men voor 10 september hierop intekenen voor een gereduceerde prijs van € 22.50  excl. verzendkosten.  Te bestellen per e-mail met vermelding ‘Markeboek Dulder’, naar markeboekdulder@gmail.com Graag in uw bericht Achternaam, voornaam, straat, huisnummer en woonplaats. U kunt bovenstaande informatie ook zenden aan: ‘Vereniging Heemkunde Oalde gemeente Weersel, ’t Trefpunt Legtenbergerstraat 6 7595XB Weerselo’. U kunt dit boek tegen contante betaling ophalen in Saasveld op 21 oktober  na afloop van de openbare avond van de Heemkunde bij café Bruins of na 21 oktober tijdens openingstijden van ons archief. Wilt u het boek per post ontvangen? Laat dit dan even weten via de mail. ___________________________________________________________________