Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Hertme actueel

Heemkundegroep Hertme herdenkt 70 jaar bevrijding! De Stichting Heemkundegroep Hertme organiseert samen met de organisatie "Keep Them Rolling" (KTR) op zaterdag  4 april aanstaande een uniek evenement in verband met 70 jaar bevrijding van ons dorp. Op deze zaterdagmiddag zal een groot aantal historische legervoertuigen (ongeveer 150) uit de Tweede Wereldoorlog een bezoek brengen aan Hertme. Eén en ander is reeds in diverse media vermeld. De aankomst van de voertuigen is gepland om circa 12.00 uur. De lengte van de colonne zal ongeveer 1200 meter bedragen. In Hertme zal een stop van circa 2 uur plaatsvinden, waarin belangstellenden de voertuigen kunnen bekijken en vragen kunnen stellen aan de bestuur- ders. Tijdens deze stop wordt er door een afvaardiging van de organisatie "Keep Them Rolling" officieel een bloemstuk gelegd bij het graf van Hendrik Oude Egberink. De organisatie van het evenement is in handen van de heemkundegroep, met medewerking van vele vrijwilligers uit ons dorp, zoals de kinderen van de basisschool, de muziekvereniging, ZijActief, de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme en vele anderen! De Heemkundegroep Hertme wil onze "bevrijders" op een gastvrije manier welkom heten in Hertme. Daarom is het plan opgevat om deze mensen (ongeveer 300 personen) tijdens de stop een lunch aan te bieden op het Pastoor Veegerplein. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van plaatselijke ondernemers en de Gemeente Borne. De Heemkundegroep  Hertme is al geruime tijd bezig met de organisatie en voorbereiding, maar om dit evenement goed te doen slagen, wordt aan de inwoners van Hertme en in het bijzonder de bewoners van de Hertmerweg, Hertmerdwarsweg, Lage Weide, Haarlanden en Kolklanden vriendelijk hun medewerking en betrokkenheid gevraagd. Het gaat om het volgende: Het is de bedoeling dat elke bewoner op 4 april         vlagt met de Nederlandse driekleur vanaf 11.00         uur, indien mogelijk met oranje wimpel! In verband met het aanrijden via de         Hertmerweg en Oude Postweg en daarna het         parkeren van de gehele colonne (van circa 1200         meter) binnen de bebouwde kom is het         noodzakelijk dat het Pastoor Veegerplein en de         omgeving van de kerk de parkeerstroken aan beide zijden van de Hertmerweg, aan         beide zijden van de Hertmerdwarsweg en aan beide  zijden van de Lage Weide vrij         gehouden worden. Gelieve uw auto('s) daarom op uw eigen oprit te parkeren of aan de Haarlanden of         Kolklanden. Tijdens de stop van de voertuigen zal, binnen de bebouwde kom en naar de kom van         Hertme, al het plaatselijke verkeer gestremd zijn! Moet u écht weg tussen 12.00 uur en         14.30 uur, parkeer dan alstublieft vooraf uw auto buiten het dorp aan de Groeneweg of         Zwartkotteweg. De Heemkundegroep Hertme gaat er van uit dat een ieder zijn/haar medewerking zal verlenen om dit evenement te doen slagen. Maar mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met telefoonnummer 06-22620933 of stuur een e-mail aan: heemkunde32@hotmail.com Voor actuele informatie kunt u de websites: www.thefinalpush2015.com en  www.heemkundegroephertme.nl bezoeken. Alvast bedankt voor uw medewerking en betrokkenheid! Tot ziens op zaterdag 4 april!!!                                                        Heemkundegroep Hertme ___________________________________________________________