Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Verenigingen

  Muziekvereniging St. Gregorius                    Muziekvereniging St. Gregorius over wie Herman Haverkate in een van zijn Vespertied verhalen zo mooi schrijft: '. . . en jawel hoor, daar zitten de muzikanten in hemdsmouwen. Op de planken vloer, tussen de zwarte instrumentenkoffers, flonkert hier en daar een glas bier. Er wordt driftig gerepeteerd. De blazers knijpen hun lippen krampachtig samen, de laatste noten rollen als donderslagen door het verlaten Hertme. De dirigent tikt af. In de plotselinge stilte laten de vogels zich weer horen'.                                   Dames en herenkoor Strikt genomen behoren ze niet thuis in een hoofdstuk over de verenigingen in Hertme: het dames en herenkoor van de parochie. Toch, voor alle overzichtelijkheid, is dit belangrijke onderdeel van de Hertmese samenleving, in dit hoofdstuk opgenomen. Het dames en herenkoor van de St. Stephanusparochie heeft een strikt liturgisch karakter. Het toenmalige jongerenkoor, ontstaan uit de Werkgroep jeugd en destijds actief tijdens jongerenmissen, bestaat niet meer.                                   Koor Contrast In 2004 heeft een stel dames uit ons dorp een jongvolwassenenkoor opgericht. Koor 'Contrast' bestaat inmiddels uit 25 enthousiaste zingende leden en wordt begeleid door piano, gitaar en drums. De groep heeft een uitgebreid repertoire en zingt onder andere Pop, Engels en Nederlandstalig. Naast muzikale optredens in en buiten Hertme ondersteunen zij met hun zang ook regelmatig kerkdiensten in de St. Stephanuskerk.  Werkgroep jeugd 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ook in Hertme.' Zo moet pastoor Veeger gedacht hebben toen hij in 1968 een werkgroep in het leven riep, die, in het kader van het algemeen pastoraat, het jongerenpastoraat moest ontwikkelen en uitbouwen. Al twintig jaar tracht de werkgroep  de jeugd van Hertme vanuit een christelijke visie te laten kijken naar de ontwikkeling in de maatschappij in het algemeen en in Hertme in het bijzonder. Er zijn activiteiten voor derde wereldlanden en er worden geregeld thema-avonden gehouden.                                                               Van ABTB naar GLTO In het parochiële en maatschappelijke leven van de gemeenschap Hertme nam de afdeling Borne-Hertme van de standsorganisatie ABTB een bijzondere plaats in. Velen, vooral buitenstaanders, weten vaak niet dat de letters ABTB staan voor Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond. In 1992 werd besloten tot een fusie met de afdeling Zenderen, vanwege het teruglopend aantal leden. In 1995 werden ABTB, CBTB en OLM samenge- voegd tot één nieuwe organisatie onder de naam GLTO: Gewestelijke Land en Tuinbouw Organisatie. 'Van Boerinnenbond en KPO, naar ZijActief' Als het gezin de hoeksteen van de samenleving is, dan is de vrouw toch zeker het cement. Haar drukke werkzaamheden in het gezin weerhoudt haar er echter niet van om haar horizon te verbreden. Wegen te zoeken naar verdere ontplooiing. Overal in het land worden vrouwenorganisaties opgericht. Zo ook in Hertme. Op 29 oktober  van het  jaar 1959  wordt in hotel Baartman  in  Borne  de  Boerinnenbond  afdeling  Borne - Hertme opgericht. Op 28 september 2004 viert "Zij Actief" haar vijfenveertig jarig bestaan.              De Klootschietvereniging In het eerste oorlogsjaar krijgt Hertme er een nieuwe vereniging bij: de Klootschiet Vereniging Hertme, kortweg KV Hertme. Herman Kroeze en Hendrikus Kemna staan aan de wieg van de club, die pas in het begin van de zestiger jaren tot bloei komt. Er zijn momenteel ruim honderd actieve leden. De vrouwen- emancipatie heeft men ook in klootschieters-kringen - terecht - geen halt kunnen toeroepen: In 1978 wordt een vrouwelijke 'divisie' opgericht. De K.V. Hertme behoort tot de drie grootste van Nederlandse Klootschieters Bond.                                                                                     Carnavalsvereniging 'De Kolkleu' Carnavalsvereniging 'De Kolkleu' werd opgericht in 1988. Carnaval in Hertme, dat is altijd feest! Weer of geen weer 'De Kolkleu' organiseren optochten en feestavonden. Vanaf de sleuteloverdracht op het gemeentehuis tot en met het verbranden van Krelis 'De Kolkleu' zijn er altijd bij. Veel aandacht is er voor het jeugdcarnaval. Kosten noch moeite worden gespaard om vooral de kinderen op de zaterdagmiddag van een geweldig feest te laten genieten in residentie Liedenbaum.                  Volksdansen Hertme Saasveld (VOHESA) Bij velen heeft volksdansen een wat oubollig imago. Geheel ten onrechte, want het volksdansen omvat een breed scala aan dansstijlen. Simpele dansvormen worden afgewisseld door ingewikkelde. Er komen dansen van dichtbij aan bod en eveneens die van de andere kant van de wereld. Volksdansen is bij uitstek de manier om aan je conditie te werken en ook nog sociale contacten op te doen. In 1982 wordt in Hertme en Saasveld een volksdansgroep opgericht. De naam van de nieuwe groep is VoHeSa, wat betekent Volksdansen Hertme Saasveld.                   Touwtrek Vereniging Hertme Touwtrekken is een teamkrachtsport, waarbij op unieke wijze krachtsport en teamgeest gecombineerd worden. In geen enkele andere krachtsport telt de gezamenlijke team prestatie, technisch, tactisch en qua kracht, zo doorslaggevend als bij touwtrekken. Twee teams van 8 personen, opgesteld aan weerszijden van een 36 meter lang touw, die hun kracht als één man overbrengen om hun tegenstander over een afstand van vier meter weg te trekken. De Touwtrek Vereniging Hertme werd zes jaar geleden door een stel vrienden opgericht. Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme Medio zestiger jaren wordt op initiatief van het toenmalig hoofd der school de heer G. Th. in het Veld, de 'Werkgroep Hertme' opgericht. Onder zijn bezielende leiding krijgt deze spontane werkgroep de gestalte van een soort dorpsraad. Sinds 25 september 2003 is de dorpsraad van Hertme een officiële vereniging onder de naam Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme. De Stichting heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de belangen van de gemeenschap Hertme op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied, in de meest ruime zin van het woord.
Klik op de foto om naar de pagina te gaan