Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Hertme actueel

Nationale herdenking Hertme Velen waren zondag 4 mei naar het kerkplein in Hertme gekomen voor de Nationale herdenking. Op deze dag herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In Hertme gebeurt dat elk jaar bij het graf van Hendrik Oude Egberink. Hendrik was in de jaren 1940 - 1945 leider van het plaatselijk verzet tegen de bezetter. De kinderen van de St. Aegidiusschool hebben het monument, het kruis, op het graf van Hendrik Oude Egberink geadopteerd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Borne maken deze adoptie mogelijk. Op school wordt jaarlijks stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog in het algemeen  en in het bijzonder bij de gebeurtenissen in ons eigen dorp. Hierbij is ook over het verzet verteld en over de rol van Hendrik Oude Egberink, als leider van het verzet tegen de bezetter in Hertme en omgeving. Hendrik heeft samen met anderen, met gevaar voor zijn eigen leven, vele mensen geholpen geholpen die in nood zaten. Na het spelen van enkele koralen door de fanfare van muziekvereniging St. Gregorius, sprak Jos Kemna, directeur van basisschool St. Aegidius, de aanwezigen toe. Een bijzonder woord van welkom was aan burgemeester Rob Welten en zijn echtgenote. Na twee minuten stilte werden door Daan en Maarten, leerlingen van de St. Aegidiusschool, bloemen gelegd bij het monument. Door burgemeester Rob Welten werd namens de gemeente Borne een krans gelegd. Aansluitend droegen kinderen van de basisschool enkele gedichten voor. Na het Wilhelmus dankte Jos Kemna alle aanwezigen voor hun betrokkenheid bij deze herdenking. Het is elk jaar toch weer een bijzondere gebeurtenis. Een moment van bezinning op verleden, heden en toekomst. Een moment van bezinning op de verantwoordelijkheid van ons allemaal als het gaat om onderdrukking, racisme, discriminatie maar ook om verdraagzaamheid, veiligheid en vrijheid. Door 4 mei te herdenken krijgt juist 5 mei, de dag dat we vieren dat we in vrijheid mogen leven, een nog grotere betekenis. 4 en 5 mei zijn nationale momenten waarop we met elkaar stilstaan bij slachtoffers van oorlogsgeweld en onvrijheid en we ons realiseren hoe kwetsbaar die vrijheid is. Juist op deze nationale momenten is het belangrijk die verbondenheid als samenleving te laten zien en uit te spreken.                                                                            ___________________________________________________________